Parlamenti kérdés - O-0063/2010Parlamenti kérdés
O-0063/2010

  Igazságügyi képzés - stockholmi cselekvési terv

  SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL O-0063/10
  Az Eljárási Szabályzat 115. cikke alapján
  előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne a(z) Jogi Bizottság nevében
  a Bizottsághoz

  Eljárás : 2010/2715(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-0063/2010
  Előterjesztett szövegek :
  O-0063/2010 (B7-0306/2010)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :
  1. A Parlament 2009. november 25-i állásfoglalása (P7_TA(2009)0090) fényében hogyan képzeli el a Bizottság a Parlamenttel való konzultációt az Európai Unió legfelsőbb bíróságai elnökei hálózatának, a bírói tanácsok európai hálózatának, az Európai Unió Államtanácsai és Legfelső Közigazgatási Bíróságai Szövetségének, az európai legfőbb ügyészek Eurojustice hálózatának, bírósági tisztviselőknek és jogi szakembereknek, valamint kiváltképp az Európai Jogi Akadémiának a stockholmi program végrehajtásáról szóló bizottsági cselekvési tervben (COM(2010)0171) előirányzott, igazságügyi képzésre vonatkozó kísérleti projektek kialakításába történő bevonásáról?

   

  1. Tekintettel arra, hogy egyre nagyobb szükség van uniós jogi szakképzésre, és folyamatosan nő az ilyen képzés iránti igény, hogyan kívánja a Bizottság összeegyeztetni a politikai prioritásait azzal, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat biztosít a meglévő oktatási intézmények, különösképpen az Európai Jogi Akadémia, valamint jövőbeni oktatási szervek számára? 

   

  1. Milyen gyakorlati lépéseket kíván tenni a tagállamok aktív közreműködésével a Bizottság annak érdekében, hogy létrehozza a jogi képzést végző szervek egész Unióra kiterjedő hálózatát, melynek feladata, hogy rendszeresen ismeretterjesztő kurzusokat tartson a bírói testület tagjai számára nemzeti, összehasonlító és közösségi jogból, valamint hosszú távon hogyan képzeli el a Bizottság az Európai Igazságügyi Akadémia létrehozását, amely a Parlament kéréseinek megfelelően a meglévő struktúrákra és hálózatokra épülne, különös tekintettel az Európai Igazságügyi Képzési Hálózatra és az Európai Jogi Akadémiára?

   

   

  Előterjesztve: 11.05.2010

  Továbbítva: 13.05.2010

  A válaszadás határideje: 20.05.2010