Întrebare parlamentară - O-0063/2010Întrebare parlamentară
O-0063/2010

  Formarea în domeniul juridic - Planul de acțiune de la Stockholm

  ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0063/10
  în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
  de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisia pentru afaceri juridice
  Comisiei

  Procedură : 2010/2715(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-0063/2010
  Texte depuse :
  O-0063/2010 (B7-0306/2010)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  1. Având în vedere Rezoluția Parlamentului din 25 noiembrie 2009 [P7_TA(2009)0090], cum intenționează Comisia să consulte Parlamentul cu privire la implicarea Rețelei Președinților Curților Supreme de Justiție, a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare, a Asociației Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme și a Rețelei Eurojustice a procurorilor generali europeni, a executorilor judecătorești și a practicienilor din domeniul dreptului și, mai ales, a Academiei de Drept European în elaborarea proiectelor-pilot pentru formarea în domeniul juridic preconizate în planul de acțiune al Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm [COM(2010)0171]?

   

  2. Ținând seama de nevoia tot mai pronunțată și de cererea în creștere de formare profesională în domeniul dreptului UE, cum intenționează Comisia să își coreleze prioritățile politice cu alocarea de resurse financiare adecvate pentru instituțiile de formare existente, cum ar fi, în special, Academia de Drept European, precum și pentru viitoare instituții de formare?

   

  3. Ce măsuri practice intenționează să ia Comisia, cu participarea activă a statelor membre, pentru a crea o rețea de instituții de formare în domeniul juridic pe teritoriul Uniunii, care să fie acreditate să ofere în mod continuu și permanent cursuri de familiarizare în domeniul dreptului național, comparativ și european pentru membrii corpului magistraților? Cum preconizează Comisia să creeze, pe termen lung, o Academie Judiciară Europeană, pe baza structurilor și rețelelor existente, mai ales a Rețelei europene de formare judiciară și a Academiei de Drept European, în conformitate cu solicitările Parlamentului?

   

   

  Depunere: 11.05.2010

  Trimisă: 13.05.2010

  Termen pentru răspuns: 20.05.2010