Parlamenti kérdés - O-0080/2010Parlamenti kérdés
O-0080/2010

A statisztikai adatok minősége az Unióban és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköre

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-0080/2010
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Othmar Karas, Sharon Bowles
a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

Eljárás : 2010/2728(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-0080/2010
Előterjesztett szövegek :
O-0080/2010 (B7-0314/2010)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A Bizottság 2010. április 27-én javaslatot fogadott el a 479/2009/EK rendeletnek[1] a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozóan (COM(2010)0053). A Tanács a javaslattal kapcsolatban 2010. június 8-án általános megközelítést fogadott el, a Parlament pedig jelenleg készíti véleményét.

1. A rendeletben ráruházott új jogkörök tükrében hogyan szándékozik a Bizottság fokozni a nemzeti hatóságok által szolgáltatott adatok minőségének nyomon követését és ellenőrzését? Tekintettel a Tanács 2005-ös határozatára, melyben nem bocsátott a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére megfelelő eszközöket, elégedett-e a Bizottság a Tanács által 2010. június 8-án elfogadott általános megközelítéssel?

2. Hogyan szándékozik a Bizottság javítani az európai statisztikák minőségét közép- és hosszú távon, tekintettel arra, hogy a gazdaságirányítás csak akkor lehet jobb, ha a gazdaság nyomon követése pontos statisztikai adatokon és egységes, nemzetközileg elfogadott számviteli módszeren alapul?

3. Tanulmányozta-e a Bizottság mélységében azt, hogy a tagállamok eleget tettek-e a Szerződésben előírt összes rendelkezésnek, valamint a vonatkozó másodlagos jogi aktusoknak, és hogy bármely tagállam nyújtott-e be szándékosan vagy hanyagságból hamis adatokat vagy statisztikákat?

4. Kívánatosnak tartja-e a Bizottság az Eurostat szerepének erősítését, és annak független hatósággá/intézménnyé történő alakítását?

5. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy szélesebb jogkört kell az Eurostat számára biztosítani annak érdekében, hogy bármely, a munkája szempontjából lényegesnek ítélt szervezetben előzetes bejelentés nélkül helyszíni ellenőrzéseket végezhessen és ott kérdéseket tehessen fel?

6. Miért választotta a Bizottság a javaslat jogalapjául a Szerződés 126. cikkének (14) bekezdése szerinti különleges jogalkotási eljárást, amikor a Szerződés 338. cikkének (2) bekezdése pontosan meghatározza a jogalapot az uniós statisztikák minőségének szabályozására vonatkozóan, és a szóban forgó javaslat nem magára a túlzott hiány esetén követendő eljárásra vonatkozik?

Előterjesztve: 4.6.2010

Továbbítva: 8.6.2010

A válaszadás határideje: 15.6.2010