Parlamentarno vprašanje - O-0080/2010Parlamentarno vprašanje
O-0080/2010

Kakovost statističnih podatkov Unije in okrepljene revizijske pristojnosti Komisije (Eurostat)

Vprašanje za ustni odgovor O-0080/2010
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Othmar Karas, Sharon Bowles
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Postopek : 2010/2728(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0080/2010
Predložena besedila :
O-0080/2010 (B7-0314/2010)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Komisija je 27. aprila 2010 sprejela predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009[1] glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (KOM(2010)0053), Svet je 8. junija 2010 sprejel splošni pristop k temu predlogu, Parlament pa je v postopku, da izrazi svoje mnenje.

1. Kako namerava Komisija glede na nove pristojnosti, predvidene v uredbi, okrepiti spremljanje in ocenjevanje kakovosti podatkov, ki jih zagotavljajo nacionalni organi? Ali je Komisija v primerjavi z odločitvijo Sveta iz leta 2005, da Komisiji (Eurostatu) ne zagotovi vseh potrebnih orodij, zadovoljna s splošnim pristopom, ki je bil v Svetu sprejet 8. junija 2010?

2. Kako bi želela Komisija srednje- in dolgoročno izboljšati kakovost evropskih statistik glede na to, da je mogoče gospodarsko upravljanje izboljšati le, če gospodarski nadzor temelji na natančnih statistikah ter standardizirani in mednarodno sprejeti računovodski metodi?

3. Ali je Komisija podrobneje razčlenila, ali so države članice spoštovale vse določbe Pogodbe ter ustrezne sekundarne zakonodaje in ali so namerno ali iz malomarnosti predložile ponarejene ali napačne podatke ali statistike?

4. Ali je po mnenju Komisije zaželeno okrepiti vlogo Eurostata, da bi postal povsem neodvisen organ ali institucija?

5. Ali se Komisija strinja, da je treba pristojnosti Eurostata razširiti, da bo lahko preglede na kraju samem izvajal brez predhodnega opozorila in opravljal razgovore s katero koli organizacijo, če bo menil, da je to za njegovo delo potrebno?

6. Zakaj je Komisija predlagala, da se za predlog kot pravna podlaga uporabi posebni zakonodajni postopek, to je člen 126(14) Pogodbe, čeprav člen 338(2) Pogodbe določa posebno pravno podlago v zvezi s kakovostjo statistik v EU in se obravnavani predlog ne ukvarja s čezmernim primanjkljajem kot takim?

Vloženo: 4.6.2010

Posredovano: 8.6.2010

Rok za odgovor: 15.6.2010