Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0083/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0083/2010

Import af Laogai-producerede varer til Den Europæiske Union

7.6.2010

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-0083/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Michael Gahler, Elmar Brok, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini
for PPE-Gruppen

Laogai er et system med tvangsarbejdsfængsler i Folkerepublikken Kina. Laogai-systemet blev fordømt af Europa-Parlamentet og er et regelmæssigt emne i forbindelse med menneskerettighedsdialogen mellem EU og Folkerepublikken Kina. De fleste Laogai-fængsler er økonomiske enheder med kommercielle virksomhedsnavne. Disse navne skjuler den sande karakter af disse produkter, som dermed sælges frit inden og uden for Folkerepublikken Kina. Beviser for denne praksis findes i mange virksomhedsoversigter primært i Dun & Bradstreet, som indeholder 330 kendte Laogai-fængsler. Laogai-lejre reklamerer også på internettet. Der er blevet fundet frem til omkring 500 lejre, som reklamerer. Selv om det sjældent kan bevises, er Laogai-lejre meget sandsynlig også kilden til mange af de kinesisk-producerede forfalskede produkter.

De Forenede Stater (USA), som anvender deres lovgivning, der forbyder import af varer produceret af straffefanger, har forbudt produkter fra adskillige af disse virksomheder på USA's marked. EU har (endnu) ikke en sådan lovgivning.

Da EU's forbrugere og virksomheder skal beskyttes mod, at de utilsigtet køber Laogai-producerede varer og i lyset af Europa-Parlamentets relevante beslutninger om fordømmelse af Laogai-systemet og menneskerettighedsdialogen mellem EU og Folkerepublikken, bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

1. Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at forhindre den direkte og indirekte import af Laogai-producerede og/eller andre varer produceret af straffefanger til EU?

2. Hvornår vil Kommissionen begynde at samarbejde så tæt som muligt med de amerikanske myndigheder, navnlig det amerikanske toldvæsen for at opspore disse varer?

3. Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at forhindre illoyal konkurrence som følge af overtrædelse af ILO's grundlæggende principper i lejre, som tvinger de indsatte til at producere varer til offentligheden?

4. Agter Kommissionen at rejse dette ømtålelige spørgsmål i forbindelse med forhandlingerne med Folkerepublikken Kina for at opnå en gensidigt bindende aftale om, at Folkerepublikken Kina vil forhindre den direkte eller indirekte eksport af Laogai-producerede varer til EU og/eller salget af dem til EU-ejede virksomheder i Folkerepublikken Kina?

Indgivet: 7.6.2010

Videresendt: 9.6.2010

Besvarelsesfrist: 16.6.2010