Parlamentin kysymys - O-0083/2010Parlamentin kysymys
O-0083/2010

Laogai-työleireillä valmistettujen tuotteiden tuonti Euroopan unioniin

7.6.2010

Suullisesti vastattava kysymys O-0083/2010
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Michael Gahler, Elmar Brok, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini
PPE-ryhmän puolesta

Laogai-työleirit ovat osa Kiinan kansatasavallan pakkotyöjärjestelmää. Euroopan parlamentti on tuominnut järjestelmän, ja aihe nousee säännöllisesti esiin Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa. Suurin osa Laogai-työleireistä on taloudellisia yhteisöjä, joilla on kaupallinen yhtiönimi. Yhtiönimet kätkevät tuotteiden todellisen luonteen, joten tuotteita myydään vapaasti sekä Kiinan tasavallassa että ulkomailla. Käytännöstä on todisteita monissa yhtiöluetteloissa, etenkin Dun & Bradstreetin luettelossa, jossa mainitaan 330 tiedossa olevaa Laogai-vankilaa. Laogai-työleirit mainostavat myös internetissä; näitä työleirejä on saatu selville viitisen sataa. Vaikka todisteita on vähän, myös monet Kiinassa valmistetut väärennetyt tuotteet ovat mitä todennäköisimmin peräisin Laogai-järjestelmästä.

Yhdysvallat on vankiloissa valmistettujen tuotteiden tuonnin kieltävän lain perusteella estänyt useiden edellä kuvattujen yhtiöiden tuotteiden pääsyn Yhdysvaltain markkinoille. Euroopan unionissa tällaista lakia ei (vielä) ole.

Euroopan unionin kuluttajia ja yhtiöitä on suojeltava siltä, että nämä hankkivat tietämättään Laogai-leireillä valmistettuja tuotteita. Euroopan parlamentti on tuominnut Laogai-järjestelmän aiheesta antamissaan päätöslauselmissa, ja kysymys on esillä EU:n ja Kiinan kansantasavallan ihmisoikeusvuoropuhelussa.

1. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä estääkseen Laogai-työleireillä ja muissa vankiloissa valmistettujen tuotteiden suoran tai epäsuoran tuonnin EU:hun?

2. Milloin komissio aloittaa tiiviimmän mahdollisen yhteistyön Yhdysvaltain tulliviranomaisten kanssa kyseisten tuotteiden paljastamiseksi?

3. Leirien asukkaat pakotetaan valmistamaan tuotteita yleisölle, ja niillä rikotaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perusperiaatteita. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä estääkseen tästä johtuvan epäreilun kilpailun?

4. Aikooko komissio ottaa tämän arkaluontoisen aiheen esille Kiinan kansantasavallan kanssa käytävissä neuvotteluissa, jotta saataisiin aikaan molempia osapuolia sitova sopimus siitä, että Kiina estää Laogai-työleireillä valmistettujen tuotteiden suoran tai epäsuoran viennin EU:hun ja/tai niiden myynnin eurooppalaisessa omistuksessa oleville yhtiöille Kiinan kansantasavallassa?

Jätetty: 7.6.2010

Välitetty: 9.6.2010

Määräaika: 16.6.2010