Întrebare parlamentară - O-0083/2010Întrebare parlamentară
O-0083/2010

Importul în Uniunea Europeană a bunurilor produse în Laogai

7.6.2010

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0083/2010
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Michael Gahler, Elmar Brok, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini
în numele Grupului PPE

Laogai este un sistem de lagăre de muncă forțată din Republica Populară Chineză. Sistemul Laogai a fost condamnat de către Parlamentul European și este adesea subiect de discuție în dialogul dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză privind drepturile omului. Majoritatea lagărelor Laogai sunt entități economice ce funcționează sub numele unor companii comerciale. Aceste nume ascund adevărata natură a produselor care circulă liber pe piața internă și externă a Republicii Populare Chineze. Dovada acestei practici poate fi găsită în mai multe cataloage de prezentare, în special în catalogul Dun & Bradstreet care enumeră 330 de astfel de centre de detenție cunoscute. Lagărele Laogai își fac, de asemenea, publicitate pe internet. Au fost identificate în jur de 500 de astfel de anunțuri publicitare. Deși rar dovedit, aceste lagăre sunt, probabil, sursa multor produse contrafăcute de origine chineză.

Aplicând legea care interzice importul bunurilor produse de prizonieri, Statele Unite ale Americii au interzis importul produselor unor astfel de companii pe piața americană. Uniunea Europeană nu dispune (încă) de o astfel de lege.

Întrucât consumatorii și companiile din UE ar trebui protejați împotriva achiziționării accidentale de bunuri Laogai și având în vedere respectivele rezoluții ale Parlamentului European ce condamnă sistemul Laogai și dialogul între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză privind drepturile omului,

1. care sunt măsurile pe care Comisia intenționează să le ia pentru a preveni importul direct sau indirect în Uniunea Europeană al bunurilor Laogai și/sau al altor bunuri produse de prizonieri?

2. când intenționează Comisia să înceapă o cooperare strânsă cu autoritățile americane, în mod special cu autoritățile vamale americane, în ceea ce privește detectarea acestor bunuri?

3. ce măsuri intenționează Comisia să ia pentru a preveni concurența neloială rezultată din încălcarea principiilor de bază ale Organizației Internaționale a Muncii în lagărele care obligă deținuții să producă bunuri destinate publicului?

4. intenționează Comisia să introducă această problemă delicată în cadrul negocierilor cu Republica Populară Chineză  pentru a obține un acord mutual obligatoriu prin care Republica Populară Chineză să se angajeze să împiedice exportul direct sau indirect al bunurilor produse în lagărele Laogai în Uniunea Europeană și/sau vânzarea acestora către companiile europene din Republica Populară Chineză?

Depunere: 7.6.2010

Trimisă: 9.6.2010

Termen pentru răspuns: 16.6.2010