Парламентарни въпроси
PDF 48kWORD 42k
9 юни 2010 г.
O-0085/2010

Въпрос с искане за устен отговор O-0085/2010

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

от името на групата PPE


  Относно: Задължителни визи за Канада за чешки, румънски и български граждани

По време на последната среща на върха на ЕС и Канада беше поет ангажимент да бъдат премахнати оставащите пречки за постигане на безвизов режим за пътуване за всички граждани на ЕС.

Процесът обаче се затруднява от повторното въвеждане на изискване за визи за чешки граждани, желаещи да влязат в Канада, както и изискването за визи за български и румънски граждани.

Настоящото положение подкопава общата визова политика на ЕС, която се основава на реципрочност и цели насърчаването на правото на свободно движение за всички граждани на ЕС. По този въпрос не бива да има съмнение, че Комисията заема страната на гражданите на ЕС и държавите-членки на ЕС.

1. Как оценява Комисията ефективността на досегашния подход на ЕС по този въпрос?

2. Каква е позицията на Комисията относно опитите от страна на Канада задължителните визи да зависят от различни условия като реформата на канадската система за даване на убежище или намаляване на кандидатите за убежище, или политиката за приобщаване на малцинствата в държава-членка на ЕС?

3. Възнамерява ли Комисията да приложи натиск върху Канада да се заеме с премахването на задължителните визи с конкретни мерки? Ако да, какви средства ще използва Комисията за постигане на тази цел?

4. Какви конкретни стъпки ще вземе Комисията за прилагане на декларацията от срещата на върха?

Внесен: 9.6.2010

Предаден: 11.6.2010

Краен срок за отговор: 18.6.2010

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност