Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 40k
9. juni 2010
O-0085/2010

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-0085/2010

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

for PPE-Gruppen


  Om: Canadisk visumpligt for tjekkiske, rumænske og bulgarske statsborgere

På det seneste topmøde mellem EU og Canada forpligtede man sig til at løse de resterende problemer vedrørende opnåelse af visumfrihed for alle EU-borgere.

Men denne procedure bliver hindret af en fornyet indførelse af visumkrav for tjekkiske borgere, som ønsker at rejse ind i Canada, såvel som visumpligt for rumænske og bulgarske borgere.

Denne tingenes tilstand underminerer den fælles EU-visumpolitik, som er baseret på gensidighed og har til formål at fremme retten til fri bevægelighed for alle EU-borgere. Der bør ikke være nogen tvivl om, at Europa-Kommissionen vedrørende dette spørgsmål står på EU-borgernes og EU-medlemsstaternes side.

1. Hvordan vurderer Kommissionen effektiviteten af EU’s hidtidige holdning til spørgsmålet?

2. Hvad er Kommissionens holdning til de canadiske forsøg på at gøre ophævelsen af visumkravet afhængigt af forskellige betingelser som f.eks. reformen af det canadiske asylsystem eller at reducere antallet af asylansøgere eller mindretalsintegrationspolitikker i en EU-medlemsstat?

3. Agter Kommissionen at lægge pres på Canada for at få det til konkret at ophæve visumpligten? I bekræftende fald, hvilke midler agter Kommissionen at anvende for at nå frem til dette mål?

4. Hvilke konkrete skridt vil Kommissionen tage for at gennemføre erklæringen fra topmødet?

Indgivet: 9.6.2010

Videresendt: 11.6.2010

Besvarelsesfrist: 18.6.2010

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik