Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 40k
9. kesäkuuta 2010
O-0085/2010

Suullisesti vastattava kysymys O-0085/2010

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

PPE-ryhmän puolesta


  Aihe: Kanadan viisumivaatimukset Tšekin, Romanian ja Bulgarian kansalaisille

Äskeisen EU-Kanada -huippukokouksen aikana sitouduttiin ratkaisemaan loputkin kaikkien EU:n kansalaisten viisumivapautta koskevat esteet.

Tätä prosessia haittaavat kuitenkin Kanadaan pyrkiville Tšekin kansalaisille palautettu viisumivaatimus sekä viisumivaatimukset Romanian ja Bulgarian kansalaisille.

Tämänhetkinen tilanne ei ole hyväksi EU:n yhteiselle viisumipolitiikalle, joka perustuu vastavuoroisuudelle ja jonka pitäisi edistää kaikkien EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Tässä asiassa komissio on yhteisrintamassa EU:n kansalaisten ja jäsenvaltioiden kanssa.

1. Miten komissio arvioi EU:n tähänastisten toimien tehokkuutta tässä asiassa?

2. Mitä mieltä komissio on Kanadan pyrkimyksistä asettaa viisumivapauden myöntämiselle erilaisia ehtoja, kuten Kanadan turvapaikkajärjestelmän uusiminen, turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen tai EU:n jäsenvaltioiden vähemmistöpolitiikka?

3. Aikooko komissio painostaa konkreettisesti Kanadaa viisumivaatimuksen poistamiseksi? Jos aikoo, millaisia keinoja EU aikoo käyttää tämän tavoitteen saavuttamiseksi?

4. Mihin konkreettisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä huippukokouksen loppuasiakirjan panemiseksi täytäntöön?

Jätetty: 9.6.2010

Välitetty: 11.6.2010

Määräaika: 18.6.2010

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö