Parlamentiniai klausimai
PDF 46kWORD 42k
2010 m. birželio 9 d.
O-0085/2010

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-0085/2010

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

PPE frakcijos vardu


  Tema: Kanados vizų režimas Čekijos, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams

Neseniai vykusiame ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikime buvo priimtas įsipareigojimas išspręsti likusius klausimus, kad būtų galima įvesti bevizį režimą visiems ES piliečiams.

Tačiau šis procesas yra apsunkinamas vėl įvedant vizų reikalavimą Čekijos piliečiams, norintiems patekti į Kanadą, ir taip pat nustatant vizų reikalavimą Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams.

Dabartinė padėtis kenkia bendrai, abipusiškumu grindžiamai, ES vizų politikai, kuria siekiama skatinti laisvą visų ES piliečių judėjimą. Neturėtų būti abejonių, kad spendžiant šį klausimą Europos Komisija palaiko ES piliečius ir ES valstybes nares.

1. Kaip Komisija vertina ES požiūrį į šį klausimą iki šiol?

2. Kokia yra Komisijos pozicija dėl Kanados mėginimų vizų režimo panaikinimui nustatyti skirtingas sąlygas, pvz., Kanados prieglobsčio sistemos reforma, prieglobsčio prašytojų skaičiaus mažinimas arba mažumų integravimo politika ES valstybėje narėje?

3. Ar Komisija ketina taikyti Kanadai spaudimą, kad ši konkrečiai imtųsi vizų režimo panaikinimo? Jei taip, kokių priemonių EK imsis šiam tikslui pasiekti?

4. Kokių konkrečių veiksmų Komisija imsis, kad įgyvendintų aukščiausio lygio susitikimo pareiškimą?

Pateikta: 9.6.2010

Perduota: 11.6.2010

Atsakyti iki: 18.6.2010

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika