Deputātu jautājumi
PDF 46kWORD 43k
2010. gada 9. jūnijs
O-0085/2010

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0085/2010

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

PPE grupas vārdā


  Temats: Vīzu režīms, ko piemēro Čehijas, Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem ieceļošanai Kanādā

Nesenajā ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksmē tika izteikta apņēmība pārvarēt atlikušos šķēršļus, lai nodrošinātu bezvīzu ceļošanas iespējas visiem ES pilsoņiem.

Šo procesu tomēr kavē vīzu režīma ieviešana Čehijas pilsoņiem, kuri vēlas ieceļot Kanādā, kā arī vīzu režīma piemērošana Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem.

Pašreizējais stāvoklis grauj ES kopējo vīzu politiku, kura balstās uz savstarpīguma principu un ar kuru jānodrošina tiesības uz brīvu pārvietošanos visiem ES pilsoņiem. Šajā ziņā nevar būt šaubu, ka Komisija ir ES pilsoņu un ES dalībvalstu pusē.

  1. Kā Komisija vērtē ES pieejas līdzšinējo efektivitāti šajā jautājumā?
  2. Kāda ir Komisijas nostāja attiecībā uz Kanādas mēģinājumiem saistīt vīzu režīma atcelšanu ar dažādiem nosacījumiem, piemēram, ar Kanādas patvēruma sistēmas reformu, patvēruma meklētāju skaita samazināšanos vai mazākumtautību integrācijas politiku ES dalībvalstī?
  3. Vai Komisija grasās izdarīt spiedienu uz Kanādu, lai panāktu vīzu režīma atcelšanu noteiktā laikā? Kādus līdzekļus šajā gadījumā izmantos ES, mēģinot sasniegt šo mērķi?
  4. Kādus konkrētus pasākumus Komisija veiks, ņemot vērā augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto paziņojumu?

Iesniegšanas datums: 9.6.2010

Nosūtīts: 11.6.2010

Termiņš atbildei: 18.6.2010

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika