Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 40k
9 juni 2010
O-0085/2010

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0085/2010

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

namens de PPE-Fractie


  Betreft: Canadese visumplicht voor Tsjechische, Roemeens en Bulgaarse burgers

Op de jongste topbijeenkomst tussen de EU en Canada was overeengekomen om alle hinderpalen uit de weg te nemen om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers Canada kunnen bezoeken zonder visum.

Dit proces wordt echter belemmerd door de wederinvoering van de visumplicht voor Tsjechische burgers en de invoering ervan voor Roemenen en Bulgaren.

Deze situatie ondermijnt het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU, dat berust op het wederkerigheidsbeginsel en als doel heeft het recht van alle burgers op vrij verkeer te bevorderen. Op dat gebied mag er geen twijfel over bestaan: de Commissie staat aan de zijde van de burgers en de lidstaten van de EU.

1. Hoe beoordeelt de Commissie de efficiëntie van de EU-aanpak op dat vlak tot nu toe?

2. Wat is het standpunt van de Commissie ten aanzien van de pogingen van Canada om het opheffen van de visumplicht aan bepaalde voorwaarden te koppelen, zoals de hervorming van de Canadese asielregeling of het verlagen van het aantal asielzoekers of het beleid van een EU-lidstaat betreffende de integratie van minderheden?

3. Is de Commissie bereid druk uit te oefenen om Canada ertoe te bewegen de visumplicht concreet op te heffen? Zo ja, welke middelen wil zij daarvoor inzetten?

4. Aan welke concrete stappen denkt de Commissie om de verklaring van de Top te implementeren?

Ingediend: 9.6.2010

Doorgezonden: 11.6.2010

Uiterste datum beantwoording: 18.6.2010

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid