Interpelacje
PDF 48kWORD 42k
9 czerwca 2010
O-0085/2010

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-0085/2010

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

w imieniu grupy PPE


  Przedmiot: Obowiązek posiadania wizy kanadyjskiej przez obywateli Republiki Czeskiej, Rumunii i Bułgarii

Podczas ostatniego szczytu UE-Kanada zobowiązano się do rozwiązania pozostałych kwestii związanych z wprowadzeniem bezwizowego ruchu dla wszystkich obywateli UE.

Niemniej jednak realizacja tego procesu jest utrudniona z powodu powtórnego wprowadzenia wiz dla obywateli Republiki Czeskiej pragnących wjechać na terytorium Kanady, a także z powodu nałożenia obowiązku wizowego na obywateli Rumunii i Bułgarii.

Obecny stan rzeczy podważa wspólną politykę wizową UE, która opiera się na zasadzie wzajemności i ma na celu wspieranie prawa do swobodnego przemieszczania się wszystkich obywateli UE. W tej sprawie nie powinno być wątpliwości co do tego, że Komisja Europejska stoi po stronie obywateli UE oraz państw członkowskich.

1. Jak Komisja ocenia skuteczność dotychczasowego podejścia UE do tej kwestii?

2. Jakie jest stanowisko Komisji wobec kanadyjskich prób uzależnienia zniesienia obowiązku wizowego od wielu czynników, takich jak reforma kanadyjskiego systemu azylowego, zmniejszenie liczby osób ubiegających się o azyl czy też polityka integracji mniejszości społecznych w danym państwie członkowskim?

3. Czy Komisja zamierza stosować jakiekolwiek naciski na Kanadę w celu rzeczywistego zniesienia obowiązku wizowego? Jeśli tak, to jakie metody Komisja zastosuje?

4. Jakie konkretne działania Komisja zamierza podjąć w celu wdrożenia postanowień szczytu?

Przedłożone: 9.6.2010

Przekazane: 11.6.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.6.2010

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności