Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 43k
9 iunie 2010
O-0085/2010

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0085/2010

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

în numele Grupului PPE


  Subiect: Obligativitatea obținerii vizei pentru Canada pentru cetățenii cehi, români și bulgari

La summitul recent UE- Canada s-a luat un angajament în vederea rezolvării problemelor care încă există privind scutirea tuturor cetățenilor UE de la obținerea vizei.

Cu toate acestea, acest proces este îngreunat de reintroducerea obligativității obținerii vizei pentru cetățenii cehi care doresc să călătorească în Canada, precum și de impunerea obligativității obținerii vizei pentru cetățenii români și bulgari.

Actuala situație subminează politica comună a UE în materie de vize, care se bazează pe principiul reciprocității și al cărei scop este să promoveze dreptul la libera circulație pentru toți cetățenii UE.

Fără îndoială, în această privință, Comisia Europeană sprijină cetățenii UE și statele membre ale UE.

1. Cum evaluează Comisia eficacitatea abordării acestei chestiuni de către UE până în prezent?

2. Care este poziția Comisiei în ceea ce privește încercările Canadei de a elimina obligativitatea obținerii vizei în funcție de anumite condiții, precum reforma sistemului canadian de acordare a dreptului de azil sau micșorarea numărului solicitanților de azil sau politicile privind integrarea minorităților într-un stat membru al UE?

3. Intenționează Comisia să creeze presiuni asupra Canadei pentru ca aceasta să își ia angajamentul de a elimina obligativitatea obținerii vizei? În acest caz, la ce mijloace va recurge Comisia pentru a atinge acest obiectiv?

4. Ce măsuri concrete va lua Comisia în vederea punerii în aplicare a Declarației summitului?

Depunere: 9.6.2010

Trimisă: 11.6.2010

Termen pentru răspuns: 18.6.2010

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate