Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 42k
9. júna 2010
O-0085/2010

Otázka na ústne zodpovedanie O-0085/2010

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

v mene skupiny PPE


  Vec: Vízová povinnosť pre českých, rumunských a bulharských občanov v Kanade

Počas nedávneho samitu EÚ – Kanada bol prijatý záväzok vyriešiť ostávajúce prekážky, ktoré bránia dosiahnutiu bezvízového cestovania pre všetkých občanov EÚ.

Tento proces však brzdí opätovné zavedenie vízovej povinnosti pre českých občanov, ktorí chcú vycestovať do Kanady, ako aj zavedením vízovej povinnosti pre občanov Rumunska a Bulharska.

Súčasný stav ohrozuje spoločnú vízovú politiku EÚ, ktorá je založená na reciprocite a má presadzovať právo na slobodu pohybu pre všetkých občanov EÚ. V tejto otázke by nemali byť žiadne pochybnosti o tom, že Komisia je na strane občanov EÚ a členských štátov.

1. Ako Komisia hodnotí účinnosť doterajšieho prístupu EÚ k tejto otázke?

2. Aký postoj zaujíma Komisia k pokusom Kanady podmieňovať zrušenie vízovej povinnosti rôznymi podmienkami, ako je reforma kanadského azylového systému, zníženie počtu žiadateľov o azyl alebo politiky integrácie menšín v členskom štáte EÚ?

3. Plánuje Komisia vyvinúť nejaký tlak na Kanadu, aby zrušila vízovú povinnosť za konkrétnych podmienok? Ak áno, aké prostriedky EÚ použije na dosiahnutie tohto cieľa?

4. Aké konkrétne kroky Komisia prijme s cieľom uplatniť vyhlásenie zo samitu?

Predložené: 9.6.2010

Postúpené: 11.6.2010

Termín na zodpovedanie: 18.6.2010

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia