Parlamentarna vprašanja
PDF 46kWORD 42k
9. junij 2010
O-0085/2010

Vprašanje za ustni odgovor O-0085/2010

za Komisijo

Člen 115 poslovnika

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

v imenu skupine PPE


  Zadeva: Vizumska obveznost v Kanadi za češke, romunske in bolgarske državljane

Med nedavnim srečanjem na vrhu med EU in Kanado je bila sprejeta obveza o odpravi preostalih ovir za potovanje brez vizumov za vse državljane Unije.

Vseeno pa se je pri procesu zataknilo s ponovno uvedbo vizumske obveznosti za češke državljane, ki želijo vstopiti v Kanado, in z ohranjanjem vizumske obveznosti za romunske in bolgarske državljane.

Takšno stanje slabi skupno vizumsko politiko EU, ki temelji na vzajemnosti in naj bi krepila pravico do prostega gibanja za vse državljane Unije. Brez vsakršnega dvoma stoji v tej zadevi Komisija na strani državljanov Unije in njenih držav članic.

1. Kako Komisija ocenjuje dosedanjo učinkovitost pristopa Unije k temu vprašanju?

2. Kakšno stališče zavzema Komisija do poskusov, s katerimi želi Kanada odpravo vizumske obveznosti podrediti različnim pogojem, kot so reforma kanadskega azilnega sistema ali zmanjšanje števila prosilcev za azil ali politike za družbeno vključevanje manjšin v posameznih državah članicah EU?

3. Ali namerava Komisija na Kanado izvajati pritisk, da bi ta država dejansko odpravila  vizumsko obveznost? Če je odgovor pritrdilen, kakšna sredstva bo uporabila Unija za dosego cilja?

4. Kaj konkretno bo Komisija naredila za izvršitev izjave z vrha?

Vloženo: 9.6.2010

Posredovano: 11.6.2010

Rok za odgovor: 18.6.2010

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov