Parlamentsfrågor
PDF 44kWORD 40k
9 juni 2010
O-0085/2010

Fråga för muntligt besvarande O-0085/2010

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

för PPE-gruppen


  Angående: Kanadensiskt viseringskrav för tjeckiska, rumänska och bulgariska medborgare

Vid toppmötet EU–Kanada som nyligen ägde rum gjordes ett åtagande att avskaffa kvarstående hinder för att undanta alla EU-medborgare från viseringskrav.

Denna process har dock hämmats av såväl återinförandet av ett viseringskrav för tjeckiska medborgare som vill resa till Kanada som införandet av ett viseringskrav för rumänska och bulgariska medborgare.

Denna situation undergräver EU:s gemensamma visumpolitik som baseras på ömsesidighet och syftar till att främja rätten till fri rörlighet för alla EU-medborgare. Det borde inte finnas några tvivel om att Europeiska kommissionen står på EU-medborgarnas och medlemsstaternas sida i denna fråga.

1. Hur effektivt anser kommissionen att EU:s angreppssätt i denna fråga har varit hittills?

2. Vad anser kommissionen om Kanadas försök att underkasta avskaffandet av viseringskrav olika villkor som t.ex. reformen av Kanadas asylsystem, en minskning av antalet asylsökande och strategier för integration av minoriteter i en EU-medlemsstat?

3. Har kommissionen för avsikt att sätta press på Kanada för att få regeringen att förbinda sig att avskaffa viseringskravet i praktiken? Om så är fallet, vilka medel har EG till sitt förfogande för att uppnå detta mål?

4. Vilka konkreta åtgärder kommer kommissionen att vidta för att genomföra uttalandet från toppmötet?

Ingiven: 9.6.2010

Vidarebefordrad: 11.6.2010

Sista svarsdag: 18.6.2010

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy