Postup : 2010/2776(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0096/2010

Předložené texty :

O-0096/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 15
CRE 08/09/2010 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 55kWORD 42k
24. června 2010
O-0096/2010

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-0096/2010

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella, Jutta Steinruck

za skupinu S&D


  Předmět: Volný pohyb pracovníků - dočasná omezení ovlivňující pohyb rumunských a bulharských občanů na trhu práce v Evropské unii

 Odpověď na plenárním zasedání 

V souladu s přístupovou smlouvou přezkoumala Komise ve dvou případech fungování přechodných opatření, která dočasně omezují právo na volný pohyb pracovníků z osmi členských států (EU-8), a dopad mobility pracovníků z nových členských států (EU-2) na trhy práce ostatních členských zemí. Obě zprávy dospěly k závěru, že volný pohyb pracovníků prospívá hospodářství a nemá zásadní negativní dopady na trhy práce.

1. Jaká opatření Komise zvažuje, aby podnítila členské státy k dalšímu otvírání trhů práce pro pracovní síly z Rumunska a Bulharska?

2. Hodlá Komise analyzovat a dále rozvíjet studii pracovních a životních podmínek protiprávně zaměstnaných pracovních sil z Rumunska a Bulharska v ostatních členských státech?

3. Zamýšlí Komise provést studii zaměřenou na dopad práce protiprávně zaměstnaných pracovních sil na trh práce v těchto členských státech? Je možné, že výše zmíněná opatření mají na uvedené trhy práce spíše negativní dopady, než aby chránily pracovní síly na vnitřním trhu práce?

4. Zvažuje Komise možné riziko, že prodloužení stávajících omezení platných pro pracující z Bulharska a Rumunska povede de facto k vytvoření zvláštní kategorie občanů EU „druhé třídy“? Domnívá se Komise, že výše zmíněná opatření jsou v souladu s cíli a duchem Lisabonské smlouvy a především pak s Listinou základních práv Evropské unie?

Předložení: 24.6.2010

Postoupení: 28.6.2010

Platné do: 5.7.2010

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí