Procedūra : 2010/2776(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-0096/2010

Pateikti tekstai :

O-0096/2010

Debatai :

PV 08/09/2010 - 15
CRE 08/09/2010 - 15

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 46kWORD 42k
2010 m. birželio 24 d.
O-0096/2010

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-0096/2010

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella, Jutta Steinruck

S&D frakcijos vardu


  Tema: Laisvas darbuotojų judėjimas. Laikini apribojimai, taikomi Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams Europos Sąjungos darbo rinkoje

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Komisija, remdamasi stojimo sutarties nuostatomis, dukart įvertino, kaip taikomos pereinamosios procedūros, pagal kurias laikinai apribotas laisvas aštuonių valstybių narių (ES 8) darbuotojų judėjimas, ir kokį poveikį naujųjų valstybių narių (ES 2) darbuotojų judumas darė kitų valstybių narių darbo rinkoms. Parengus šias dvi ataskaitas padaryta išvada, kad laisvas darbuotojų judėjimas naudingas ekonomikai ir nedaro rimto neigiamo šalutinio poveikio darbo rinkoms.

1. Kokias priemones svarsto Komisija siekdama paraginti valstybes nares toliau atverti savo darbo rinkas darbuotojams, atvykstantiems iš Rumunijos ir Bulgarijos?

2. Ar Komisija ketina analizuoti nelegalių darbuotojų, atvykstančių iš Rumunijos ir Bulgarijos, darbo ir gyvenimo kitose ES valstybėse narėse sąlygas ir parengti su šiais klausimais susijusį tyrimą?

3. Ar Komisija ketina atlikti minėtosios nelegalios darbo jėgos poveikio šių valstybių narių darbo rinkoms tyrimą? Ar galėtų būti, kad taikant minėtąsias priemones labiau kenkiama šioms darbo rinkoms negu saugoma vidaus darbo jėga?

4. Ar Komisija nemano, kad esama galimos rizikos, jog pratęsus dabartinių apribojimų Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojams galiojimo laiką atsirastų atskira de facto antrarūšių ES piliečių kategorija? Ar, Komisijos nuomone, minėtosios priemonės atitinka Lisabonos sutarties ir ypač ES pagrindinių teisių chartijos tikslus ir dvasią?

Pateikta: 24.6.2010

Perduota: 28.6.2010

Atsakyti iki: 5.7.2010

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika