Procedură : 2010/2776(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0096/2010

Texte depuse :

O-0096/2010

Dezbateri :

PV 08/09/2010 - 15
CRE 08/09/2010 - 15

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 43k
24 iunie 2010
O-0096/2010

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0096/2010

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella, Jutta Steinruck

în numele Grupului S&D


  Subiect: Libera circulație a lucrătorilor - restricții temporare care afectează cetățenii români și bulgari pe piața forței de muncă din Uniunea Europeană

 Răspuns în plen 

În conformitate cu Tratatul de aderare, Comisia a examinat de două ori modul în care au funcționat dispozițiile tranzitorii care limitează temporar dreptul la liberă circulație al lucrătorilor din opt state membre (EU-8) și ce impact a avut mobilitatea lucrătorilor din statele membre noi (EU-2) asupra piețelor forței de muncă din alte state membre, concluziile ambelor rapoarte fiind că libera circulație a lucrătorilor este benefică pentru economie și nu are efecte secundare negative importante asupra piețelor forței de muncă.

1. Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a încuraja statele membre să își deschidă și mai mult piețele forței de muncă pentru lucrătorii veniți din România și Bulgaria?

2. Intenționează Comisia să analizeze și să dezvolte în continuare un studiu privind condițiile de muncă și de trai ale forței de muncă „ilegale” venite din România și Bulgaria în celelalte state membre ale UE?

3. Intenționează Comisia să elaboreze un studiu privind influența acestei forțe de muncă „ilegale” asupra pieței forței de muncă din aceste state membre? Este posibil ca măsurile menționate mai sus să aibă mai degrabă efecte negative asupra acestor piețe ale forței de muncă și nu să protejeze forța de muncă internă?

4. Consideră Comisia că există riscul ca prelungirea restricțiilor actuale pentru lucrătorii români și bulgari să conducă de facto la apariția unei categorii speciale de cetățeni UE de „clasa a doua”? Consideră Comisia că măsurile menționate mai sus sunt coerente cu obiectivele și spiritul Tratatului de la Lisabona și în special cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

Depunere: 24.6.2010

Trimisă: 28.6.2010

Termen pentru răspuns: 5.7.2010

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate