Postup : 2010/2776(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0096/2010

Predkladané texty :

O-0096/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 15
CRE 08/09/2010 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 55kWORD 42k
24. júna 2010
O-0096/2010

Otázka na ústne zodpovedanie O-0096/2010

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella, Jutta Steinruck

v mene skupiny S&D


  Vec: Voľný pohyb pracovníkov - dočasné obmedzenia týkajúce sa rumunských a bulharských občanov na pracovnom trhu Európskej únie

 Odpoveď v pléne 

V súlade so zmluvou o pristúpení Komisia dvakrát preskúmala, akým spôsobom fungujú prechodné opatrenia, ktoré dočasne obmedzujú právo na voľný pohyb pracovníkov z ôsmich členských štátov (EU8) a aký dosah má mobilita pracovníkov z nových členských štátov (EU2) na pracovné trhy v iných členských štátoch, pričom závery obidvoch správ dokázali, že voľný pohyb pracovníkov je pre hospodárstvo prospešný a nemá vážne negatívne vedľajšie účinky na pracovné trhy.

1. Aké opatrenia zvažuje Komisia s cieľom podporiť členské štáty pri ďalšom otváraní ich pracovných trhov pre pracovnú silu z Rumunska a Bulharska?

2. Plánuje Komisia analyzovať a rozpracovať štúdiu týkajúcu sa pracovných a životných podmienok neregulárnej pracovnej sily z Rumunska a Bulharska v iných členských štátoch EÚ?

3. Plánuje Komisia vypracovať štúdiu týkajúcu sa vplyvu tejto neregulárnej pracovnej sily na pracovné trhy v týchto členských štátoch? Mohlo by byť možné, že spomínané opatrenia majú viac negatívnych účinkov na tieto pracovné trhy skôr ako by chránili pracovnú silu na vnútornom trhu práce?

4. Domnieva sa Komisia, že existuje riziko, že predĺženie existujúcich opatrení vzťahujúcich sa na pracovníkov z Rumunska a Bulharska povedie de facto k vytvoreniu osobitnej kategórie občanov EÚ/občanov EÚ „druhej triedy“? Domnieva sa Komisia, že uvedené opatrenia sú v súlade s cieľmi a duchom Lisabonskej zmluvy a najmä s Chartou základných práv EÚ?

Predložené: 24.6.2010

Postúpené: 28.6.2010

Termín na zodpovedanie: 5.7.2010

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia