Întrebare parlamentară - O-0097/2010Întrebare parlamentară
O-0097/2010

  Sectorul european al amidonului din cartofi după 2012

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0097/2010
  adresată Comisiei
  Articolul 115 din Regulamentul de procedură
  Esther de Lange, Albert Deß
  în numele Grupului PPE
  Thijs Berman, Jo Leinen
  în numele Grupului S&D

  Procedură : 2010/2781(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-0097/2010
  Texte depuse :
  O-0097/2010
  Voturi :
  Texte adoptate :

  Începând cu 2012, plățile decuplate vor înlocui actualul sistem de ajutor pentru sectorul amidonului din cartofi. Evaluări de impact indică faptul că acest sector poate pierde până la 40% din piața pe care o deține în prezent.

  1. Este de acord Comisia cu faptul că industria amidonului din cartofi poate juca un rol important într-o economie ecologică, bazată pe agricultura ecologică, datorită dezvoltării produselor pe bază de amidon?

  2. Ce măsuri intenționează să ia Comisia pentru a garanta faptul că UE păstrează un sector al amidonului din cartofi capabil să joace un rol în realizarea obiectivelor UE 2020, în special privind „promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive”?

  3. Ia în calcul Comisia adoptarea unor măsuri intermediare – în limitele bugetare actuale – pentru a permite sectorului o „tranziție lină” și structurată către condițiile aplicabile după 2012?

  4. A luat în calcul Comisia introducerea unui regim voluntar de restructurare, în cadrul căruia operatorii care își reduc capacitatea de producție în mod voluntar devin eligibili pentru ajutorul de restructurare?

  Depunere: 24.6.2010

  Trimisă: 28.6.2010

  Termen pentru răspuns: 5.7.2010