Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0108/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0108/2010

Biodiversitetens og dens økosystemydelsers bidrag til udviklingen og opfyldelsen af 2015-målene

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-0108/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Michèle Striffler
for Udviklingsudvalget

Procedure : 2010/2760(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0108/2010
Indgivne tekster :
O-0108/2010 (B7-0465/2010)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

1. De Forenede Nationers Generalforsamling har udråbt 2010 til det internationale biodiversitetsår. Endvidere er emnet for den internationale dag for biologisk mangfoldighed i 2010 "biodiversitet i udviklingens og fattigdomsbekæmpelsens tjeneste". At modvirke tabet af biodiversitet er en central del af 2015-målenes dagsorden, og dette bidrager til fremskridt hen imod nogle af de vigtigste 2015-mål som f.eks. at sætte en stopper for ekstrem fattighed og sult, sørge for sundhed og uddannelse til alle og opnå miljømæssig bæredygtighed.

2. Med hvilken politik agter Kommissionen på biodiversitetskonventionens 10. partskonference (COP 10) i Nagoya at reagere på tabet af biodiversitet som en ny udfordring i kampen mod fattigdom? Hvorledes agter den navnlig såvel finansielt som teknisk at imødekomme de mindst udviklede landes behov? Agter Kommissionen i den forbindelse at tilpasse de specifikke DCI- (instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde) og EUF-mål (Den Europæiske Udviklingsfond) efter dette spørgsmål? Hvilken holdning agter Kommissionen at indtage i forbindelse med forhandlingerne om udkastet til ABS-protokol (adgang til genetiske ressourcer og udbyttedeling ved deres udnyttelse)?

3. Hvilket policy-mix agter Kommissionen med hensyn til politiksammenhæng i udviklingens tjeneste at fremme for at sikre, at beskyttelse af biodiversitet bidrager til at reducere fattigdommen? Hvilke politikreaktioner har Kommissionen overvejet, når biodiversitetsaspektet skal mainstreames ind i aktiviteterne i de forskellige erhvervssektorer, såsom landbrug, skovbrug, fiskeri og turisme?

4. Hvilke slags mekanismer regner Kommissionen desuden med at støtte på COP 10 med henblik på at håndhæve rettighederne i Aarhuskonventionen og sikre, at de fattiges rettigheder respekteres, og at de inddrages i høringsprocessen, samtidig med at der skal sikres en rimelig deling af udbyttet fra genetiske ressourcer og økosystemydelser?

Indgivet: 14.7.2010

Videresendt: 16.7.2010

Besvarelsesfrist: 23.7.2010