Parlamenta jautājums - O-0110/2010Parlamenta jautājums
O-0110/2010

ES kohēzijas un reģionālā politika pēc 2013. gada

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0110/2010
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Danuta Maria Hübner
Reģionālās attīstības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2010/2852(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0110/2010
Iesniegtie teksti :
O-0110/2010 (B7-0466/2010)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Vai Komisija var izklāstīt savu viedokli par kohēzijas politiku pēc 2013. gada, tostarp politikas mērķus, prioritātes un struktūru?

Vai Komisija var iesniegt novērtējumu par finanšu resursiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu iedarbīgu un rezultatīvu kohēzijas politiku, sekmējot progresīvu un ilgtspējīgu izaugsmi Eiropas ekonomikā, un lai šī politika būtu uzticama visā Savienībā?

Iesniegšanas datums: 14.7.2010

Nosūtīts: 16.7.2010

Termiņš atbildei: 23.7.2010