Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0112/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0112/2010

Hovedmål for konferencen mellem parterne i konventionen om den biologiske mangfoldighed i Nagoya den 18. - 29. oktober 2010

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-0112/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Jo Leinen
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2010/2789(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0112/2010
Indgivne tekster :
O-0112/2010 (B7-0468/2010)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kan Kommissionen gøre rede for EU’s strategiske hovedmål på den kommende konference mellem parterne i konventionen om den biologiske mangfoldighed, der afholdes i Nagoya (Japan) fra den 18. - 29. oktober 2010?

Indgivet: 16.7.2010

Videresendt: 20.7.2010

Besvarelsesfrist: 27.7.2010