Parlamenta jautājums - O-0112/2010Parlamenta jautājums
O-0112/2010

Galvenie mērķi Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferencē Nagojā, 2010. gada 18. līdz 29. oktobrī

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0112/2010
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Jo Leinen
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2010/2789(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0112/2010
Iesniegtie teksti :
O-0112/2010 (B7-0468/2010)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Vai Komisija varētu izskaidrot Eiropas Savienības galvenos stratēģiskos mērķus gaidāmajā Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferencē, kas no 2010. gada 18. līdz 29. oktobrim notiks Nagojā (Japānā)?

Iesniegšanas datums: 16.7.2010

Nosūtīts: 20.7.2010

Termiņš atbildei: 27.7.2010