Pytanie poselskie - O-0112/2010Pytanie poselskie
O-0112/2010

Najważniejsze cele na konferencję stron Konwencji o różnorodności biologicznej w Nagoi w dniach 18-29 października 2010 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-0112/2010
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Jo Leinen
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2010/2789(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0112/2010
Teksty złożone :
O-0112/2010 (B7-0468/2010)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Czy Komisja może przedstawić najważniejsze cele strategiczne Unii Europejskiej na zbliżającą się konferencję stron Konwencji o różnorodności biologicznej, która odbędzie się w Nagoi (Japonia) w dniach 18-29 października 2010 r.?

Przedłożone: 16.7.2010

Przekazane: 20.7.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 27.7.2010