Parlamentná otázka - O-0112/2010Parlamentná otázka
O-0112/2010

Kľúčové ciele na konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa uskutoční 18. - 29. októbra 2010 v Nagoji

Otázka na ústne zodpovedanie O-0112/2010
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Jo Leinen
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2010/2789(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0112/2010
Predkladané texty :
O-0112/2010 (B7-0468/2010)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Môže Komisia objasniť kľúčové strategické ciele Európskej únie na nadchádzajúcu konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa uskutoční 18. – 29. októbra 2010 v japonskom meste Nagoja?

Predložené: 16.7.2010

Postúpené: 20.7.2010

Termín na zodpovedanie: 27.7.2010