Parlamenta jautājums - O-0115/2010Parlamenta jautājums
O-0115/2010

Jūrā pazaudētie konteineri un kompensēšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0115/2010
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Brian Simpson
Transporta un tūrisma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2010/2836(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0115/2010
Iesniegtie teksti :
O-0115/2010 (B7-0469/2010)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Nesen notikušajā Vienpadsmitajā trīspusējā Vadenas Jūrlietu ministru konferencē tika uzsvērta šajā reģionā, no kuģiem pār bortu pārkrītot, jūrā pazaudēto kravas pārvadājumu konteineru skaita palielināšanās.

Saskaņā ar nozares aprēķiniem ES katru gadu šādā veidā tiek pazaudēti vairāk nekā 2000 kravas pārvadājumu konteineru. To apstiprina arī Lashing@Sea izpētes projekts, kuru īstenoja MARIN institūts Nīderlandē un kurā secināts, ka galvenie konteineru krāvumu sabrukšanas iemesli ir nepareizs nostiprinājums, konteineru virssvars un neprecīzi veikta kraušana. Turklāt apkalpei uz lielākiem kuģiem ir grūti novērtēt, kad smaga krava laikapstākļu dēļ sasvērsies uz kuģa priekšgalu un kad — uz tā pakaļgalu, kas papildus kuģa konstrukcijas īpatnībām var palielināt vertikālo paātrinājumu šajās vietās.

Turklāt, tā kā nav konvencijas par stingru kompensēšanas atbildību attiecībā uz netoksiskām vielām — piemēro tikai 1996. gada Protokolu Konvencijai par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām —, dalībvalstīm un piekrastes kopienām var būt jāsaskaras ar pārāk augstām izmaksām, lai tiesas ceļā pieprasītu kompensāciju par attīrīšanu no piesārņojuma.

Ņemot vērā ES ūdeņos pazaudēto konteineru skaitu, vai Komisija plāno no jauna izskatīt Lashing@Sea projekta rezultātus un attiecīgi rīkoties, lai uzlabotu konteineru nostiprināšanas procedūras un aprīkojumu?

Ņemot vērā to, ka konteineru pazaudēšanu veicina to virssvars un neprecīzs krāvums, kādus noteikumus Komisija plāno pieņemt, lai nodrošinātu visu konteineru svēršanu ostā un to pareizu kraušanu pirms kuģa došanās jūrā?

Ņemot vērā to, ka daudzi pazaudētie konteineri netiek atgūti un var saturēt bīstamas vielas, vai Komisija piekrīt, ka vajadzētu izpētīt iespēju izmantot automātiskas signālierīces, kas palīdzētu pareizi novietot konteinerus?

Visbeidzot, ko Komisija plāno darīt, lai novērstu nepilnības kompensēšanas režīmā un nodrošinātu, ka piesārņojuma negadījumiem, kuros no konteineriem jūrā nonāk netoksiskas vielas, piemēro stingras atbildības konvenciju?

Iesniegšanas datums: 23.8.2010

Nosūtīts: 25.8.2010

Termiņš atbildei: 1.9.2010