Postup : 2010/2777(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0116/2010

Předložené texty :

O-0116/2010 (B7-0461/2010)

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 47kWORD 43k
30. srpna 2010
O-0116/2010

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-0116/2010

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Nathalie Griesbeck, Renate Weber

za skupinu ALDE


  Předmět: Readmisní dohody Společenství se třetími zeměmi

 Odpověď na plenárním zasedání 

Evropská unie je k dnešnímu dni signatářem 11 readmisních dohod. Zavázala se ke sjednání sedmi dalších dohod, z nichž dvě (s Pákistánem a s Gruzií) jsou již před uzavřením a jedna (s Tureckem) má být podepsána ve velmi blízké době.

Evropský parlament má po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost širší pravomoci v oblasti souhlasu s mezinárodními dohodami.

A jakožto legislativní orgán, jemuž byly svěřeny nové pravomoci, si Parlament přeje, aby byl schopen legitimně posoudit tyto dohody při plné znalosti dané otázky. Žádá proto Komisi, aby zavedla mechanismus vyhodnocování readmisních dohod, který by mu umožnil udělovat svůj souhlas za rozumných podmínek. Tento komplexní mechanismus by měl zodpovědět následující otázky:

Jaké záruky může Komise poskytnout Evropskému parlamentu, pokud jde o transparentnost a právo na informace ohledně postupu sjednávání těchto dohod? Může se Komise zavázat, že bude Parlament pravidelně a systematicky informovat o diskusích probíhajících v rámci společných výborů o readmisních dohodách?

Jaké záruky týkající se dodržování lidských práv může Komise poskytnout v případech, kdy třetí země nejsou signatáři Ženevské úmluvy? Neměla by EU přehodnotit kritéria uplatňovaná v rámci vyjednávání dohod o snazším udělování víz a zahrnout do nich podmínku, podle níž by dotčená země musela být signatářem Ženevské úmluvy a dalších úmluv týkajících se základních práv?

Je Komise připravena angažovat se ve prospěch zavedení mechanismu, který by monitoroval readmisní dohody a vyhodnocoval dopady jejich uplatňování na osoby navrácené zpět do výchozí země? Takový mechanismus by se měl zaměřit na situaci navrácených státních příslušníků třetích zemí, především osob, které přecházely přes zemi, které se dohoda týká, a na postavení osob bez státní příslušnosti. Měl by také systematicky zavádět spolupráci a výměnu informací s relevantními mezinárodními organizacemi (nevládní organizace, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) atd.) s cílem shromažďovat statistické údaje a co nejpřesněji vyhodnocovat dopad těchto readmisních dohod na navrácené osoby.

Skupina ALDE závěrem Komisi žádá, aby pokračovala ve svém úsilí s cílem vypracovat koherentní společnou azylovou politiku, která zaručí, aby se readmisní dohody se třetími zeměmi v žádném případě neuplatňovaly na osoby, jimž by měl být přiznán status uprchlíka.

Předložení: 30.8.2010

Postoupení: 1.9.2010

Platné do: 8.9.2010

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: FR 
Právní upozornění - Ochrana soukromí