Procedure : 2010/2777(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0116/2010

Indgivne tekster :

O-0116/2010 (B7-0461/2010)

Forhandlinger :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 42kWORD 41k
30. august 2010
O-0116/2010

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-0116/2010

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Nathalie Griesbeck, Renate Weber

for ALDE-Gruppen


  Om: EU-tilbagetagelsesaftaler med tredjelande

 Besvarelse på plenarmøde 

EU har indtil i dag undertegnet 11 tilbagetagelsesaftaler. Det har indledt forhandlinger om syv andre aftaler, hvoraf to (med Pakistan og Georgien) står for at skulle undertegnes og en (med Tyrkiet) meget snart vil kunne undertegnes.

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden har Parlamentet øgede beføjelser med hensyn til godkendelse af internationale aftaler.

I sin egenskab af lovgivende magt med nye beføjelser ønsker Parlamentet naturligvis at kunne udtale sig om disse aftaler på et solidt grundlag. Parlamentet anmoder derfor Kommissionen om at etablere en evalueringsmekanisme for tilbagetagelsesaftaler og således gøre det muligt for den at give sin godkendelse på et rimeligt grundlag. Denne mekanisme bør give svar på følgende spørgsmål:

Hvilke garantier kan Kommissionen give Parlamentet med hensyn til gennemsigtighed og indsigt i forhandlingsprocessen omkring disse aftaler? Vil Kommissionen forpligte sig til at informere Parlamentet regelmæssigt og systematisk om de drøftelser, der finder sted i de fælles udvalg om tilbagetagelsesaftaler?

Hvilke garantier kan Kommissionen give for så vidt angår overholdelsen af menneskerettighederne i tilfælde, hvor tredjelandene ikke har undertegnet Genèvekonventionen?  Burde EU ikke genoverveje de kriterier, der anvendes i forbindelse med forhandlingerne om aftaler om visumlempelser, og lade undertegnelsen af Genèvekonventionen og andre konventioner om beskyttelse af de grundlæggende rettigheder udgøre en betingelse for indgåelse af sådanne aftaler?

Vil Kommissionen forpligte sig til at arbejde for etablering af en mekanisme til overvågning af tilbagetagelsesaftaler og evaluering af konsekvenserne af disse aftaler for de tilbagetagne personer? En sådan mekanisme bør være koncentreret omkring situationen for tilbagetagne personer, der er statsborgere i det land, hvor de tilbagetages, og navnlig situationen for personer, der har anvendt det land, der har undertegnet aftalen, som transit, samt for statsløse. Den bør endvidere sætte system i samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med internationale organisationer (ngo'er, Den Internationale Migrationsorganisation, osv.) med henblik på at indsamle statistikker og så præcist som muligt evaluere konsekvenserne af disse tilbagetagelsesaftaler for de tilbagetagne personer.

Endelig anmoder ALDE-Gruppen Kommissionen om at fortsætte sine bestræbelser for at skabe en sammenhængende fælles asylpolitik, der sikrer, at tilbagetagelsesaftalerne med tredjelande aldrig kommer til at gælde personer, der burde have status som flygtning.

Indgivet: 30.8.2010

Videresendt: 1.9.2010

Besvarelsesfrist: 8.9.2010

Forespørgslens originalsprog: FR 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik