Eljárás : 2010/2777(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-0116/2010

Előterjesztett szövegek :

O-0116/2010 (B7-0461/2010)

Viták :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 46kWORD 44k
2010. augusztus 30.
O-0116/2010

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-0116/2010

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 115. cikke

Nathalie Griesbeck, Renate Weber

a(z) ALDE képviselőcsoport nevében


  Tárgy: Harmadik országokkal kötendő közösségi visszafogadási megállapodások

 Válasz a plenáris ülésen 

Az Európai Unió a mai napig 11 visszafogadási megállapodást írt alá. Hét másik megállapodásról is tárgyalásokat folytat, ezek közül kettőt (Pakisztánnal és Grúziával) hamarosan megkötnek, és egyet (Törökországgal) a közeljövőben írnak alá.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlamentnek nagyobb hatásköre van a nemzetközi megállapodások jóváhagyása terén.

Új hatáskörrel felruházott jogalkotói minőségében a Parlament jogosan várja el, hogy a körülmények ismeretében formálhasson véleményt e megállapodásokról. Egy olyan mechanizmus létrehozását kéri a Bizottságtól, amely lehetővé teszi a visszafogadási megállapodások értékelését annak érdekében, hogy a Parlament a szükséges információk birtokában hozhasson döntést a jóváhagyásról. Ezen átfogó mechanizmusnak a következő kérdésekre kell választ adnia:

Milyen garanciát tud nyújtani a Bizottság az Európai Parlamentnek az átláthatóság és az információhoz való jog tekintetében az e megállapodásokra irányuló tárgyalások folyamatára nézve? Kötelezettséget vállal-e a Bizottság arra, hogy rendszeresen és módszeresen tájékoztatja a Parlamentet a vegyes bizottságokban a visszafogadási megállapodások ügyében zajló megbeszélésekről?

Milyen garanciákat nyújt a Bizottság az emberi jogok tiszteletben tartása terén azon harmadik országok esetében, amelyek nem írták alá a Genfi Egyezményt? Nem lenne-e szükség rá, hogy az EU felülvizsgálja a vízumkönnyítési megállapodások tárgyalásai keretében alkalmazott kritériumokat, hogy azok feltételként írják elő a Genfi Egyezmény, valamint az alapvető jogok védelmére vonatkozó más egyezmények aláírását?

Készen áll-e a Bizottság arra, hogy elkötelezze magát a visszafogadási megállapodások nyomon követésére és a visszafogadott személyekre gyakorolt következmények értékelésére szolgáló mechanizmus kialakítása mellett? E mechanizmusnak a harmadik országok visszafogadott állampolgárai helyzetére kell összpontosítania, különös tekintettel a megállapodás tárgyát képező országon átutazó személyek és a hontalanok helyzetére. Módszeressé kell tennie továbbá az érintett nemzetközi szervezetekkel (nem kormányzati szervezetek, Nemzetközi Migrációs Szervezet, stb.) való együttműködést és információcserét azzal a céllal, hogy statisztikai adatokat gyűjthessünk és pontosabban értékelhessük a visszafogadási megállapodások által a visszafogadott személyekre gyakorolt hatást.

Az ALDE képviselőcsoport végül arra a kéri a Bizottságot, hogy továbbra is tegyen erőfeszítéseket a koherens közös menekültügyi politika létrehozása érdekében, amely garantálná, hogy a harmadik országokkal kötött visszafogadási megállapodások ne legyenek alkalmazhatók olyan személyekre, akiknek menekültstátuszt kellene adni.

Előterjesztve: 30.8.2010

Továbbítva: 1.9.2010

A válaszadás határideje: 8.9.2010

A kérdés eredeti nyelve: FR 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat