Procedūra : 2010/2777(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-0116/2010

Pateikti tekstai :

O-0116/2010 (B7-0461/2010)

Debatai :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 44kWORD 43k
2010 m. rugpjūčio 30 d.
O-0116/2010

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-0116/2010

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Nathalie Griesbeck, Renate Weber

ALDE frakcijos vardu


  Tema: Bendrijos susitarimai dėl readmisijos su trečiosiomis šalimis

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Europos Sąjunga iki šiol yra pasirašiusi vienuolika susitarimų dėl readmisijos. Ji yra pradėjusi derybas dėl septynių kitų susitarimų, iš kurių du (su Pakistanu ir Gruzija) yra beveik sudaryti ir vienas (su Turkija) turėtų būti pasirašytas artimiausiu metu.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, sustiprėjo Europos Parlamento įgaliojimai pritarimo tarptautiniams susitarimams srityje.

Parlamentas, kaip teisės aktų leidybos institucija, kuriai suteikti nauji įgaliojimai, teisėtai nori išreikšti savo nuomonę apie šiuos susitarimus remdamasi visais faktais. Parlamentas prašo Komisijos sukurti readmisijos susitarimų vertinimo priemonę, kad galėtų pagrįstai duoti savo pritarimą. Taikant šią bendrą priemonę turėtų būti atsakyta į šiuos klausimus:

Kokias garantijas Komisija gali suteikti Europos Parlamentui dėl skaidrumo ir teisės į informaciją apie derybų dėl šių susitarimų procesą? Ar Komisija gali įsipareigoti nuolat sistemingai informuoti Parlamentą apie jungtiniuose komitetuose vykstančias diskusijas dėl readmisijos susitarimų?

Kokias garantijas, susijusias su pagarba žmogaus teisėms, Komisija gali pateikti tais atvejais, kai trečiosios šalys nėra pasirašiusios Ženevos konvencijos? Ar ES neturėtų persvarstyti kriterijų, taikomų per derybas dėl vizų režimo supaprastinamo, ir į juos įtraukti sąlygą, kad turi būti pasirašyta Ženevos konvencija bei kitos su pagrindinių teisių apsauga susijusios konvencijos?

Ar Komisija pasirengusi įsipareigoti taikyti susitarimų kontrolės ir jų įgyvendinimo pasekmių sugrąžintiems asmenims vertinimo priemonę? Taikant tokią priemonę didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas sugrąžintų trečiųjų šalių piliečių padėčiai, ypač asmenų, kurie tranzitu vyko per šalis, su kuriomis sudarytas susitarimas, bei asmenų be pilietybės padėčiai. Taip pat reikėtų susisteminti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis (NVO, Tarptautine migrantų organizacija ir kt.) tam, kad būtų renkami statistiniai duomenys ir kuo tiksliau vertinamas readmisijos susitarimų poveikis sugrąžintiems asmenims.

ADLE frakcija taip pat prašo Komisijos toliau dėti pastangas formuojant nuoseklią bendrą prieglobsčio politiką, kuri užtikrintų, kad readmisijos susitarimai su trečiosiomis šalimis niekada nebūtų taikomi asmenims, kuriems turi būti suteiktas pabėgėlio statusas.

Pateikta: 30.8.2010

Perduota: 1.9.2010

Atsakyti iki: 8.9.2010

Klausimo originalo kalba: FR 
Teisinė informacija - Privatumo politika