Procedūra : 2010/2777(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-0116/2010

Iesniegtie teksti :

O-0116/2010 (B7-0461/2010)

Debates :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 45kWORD 44k
2010. gada 30. augusts
O-0116/2010

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0116/2010

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Nathalie Griesbeck, Renate Weber

ALDE grupas vārdā


  Temats: Kopienas nolīgumi ar trešām valstīm par atpakaļuzņemšanu

 Atbilde plenārsēdē 

Pašreiz Eiropas Savienība ir parakstījusi vienpadsmit nolīgumus par atpakaļuzņemšanu. Tā ir iesaistīta sarunās par 7 citu nolīgumu slēgšanu, no kuriem divi (ar Pakistānu un Gruziju) ir gatavi noslēgšanai un viens (ar Turciju) būtu jāparaksta tuvākajā nākotnē.

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlamentam ir lielākas pilnvaras sniegt piekrišanu pirms starptautiska nolīguma noslēgšanas.

Parlaments kā likumdošanas iestāde, kurai piešķirta papildu atbildība, vēlas likumiskas tiesības paust viedokli par šiem nolīgumiem, pilnībā iepazīstoties ar apstākļiem. Tas prasa Komisijai izveidot mehānismu, ar kuru novērtē nolīgumus par atpakaļuzņemšanu, lai varētu pamatoti dot piekrišanu. Mehānismam kopumā vajadzētu sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

Kādas garantijas Komisija var sniegt Eiropas Parlamentam attiecībā uz pārredzamību un tiesībām uz informāciju saistībā ar šādu nolīgumu sarunu procesu? Vai Komisija varētu apņemties regulāri un sistemātiski informēt Parlamentu par diskusijām, kuras notiek komitejās saistībā ar nolīgumiem par atpakaļuzņemšanu?

Kādas garantijas cilvēktiesību ievērošanā Komisija var sniegt gadījumos, kad trešās valstis nav parakstījušas Ženēvas konvenciju? Vai ES nevajadzētu pārskatīt kritērijus, kuri tiek izmantoti sarunās par vīzu režīma atvieglošanas nolīgumiem, tajos iekļaujot prasību pievienoties Ženēvas konvencijai, kā arī citām konvencijām pamattiesību aizsardzības jomā?

Vai Komisija ir gatava apņemties īstenot pasākumus, lai ieviestu šo mehānismu, ar kuru uzrauga nolīgumus par atpakaļuzņemšanu un izvērtē šo nolīgumu ieviešanas ietekmi uz atpakaļuzņemtajām personām? Šādā mehānismā galvenā uzmanība būtu jāpievērš situācijai, kādā atrodas atpakaļuzņemtie trešo valstu pilsoņi, un jo īpaši situācijai, kādā atrodas personas, kas tiek vestas caur valstīm, par kurām ir noslēgts nolīgums, kā arī bezvalstnieki. Būtu arī jāsistematizē sadarbība un informācijas apmaiņa ar atbilstošajām starptautiskajām organizācijām (NVO, Starptautisko migrācijas organizāciju u.c.), lai vāktu statistikas datus un pēc iespējas precīzāk novērtētu šo atpakaļuzņemšanas nolīgumu iespējamo ietekmi uz atpakaļuzņemtajām personām.

Visbeidzot, ADLE grupa prasa Komisijai turpināt centienus, lai izveidotu saskaņotu kopējo patvēruma politiku, kura garantētu to, ka nolīgumi ar trešām valstīm par atpakaļuzņemšanu nekādā gadījumā neattiektos uz personām, kurām būtu jāpiešķir bēgļa statuss.

Iesniegšanas datums: 30.8.2010

Nosūtīts: 1.9.2010

Termiņš atbildei: 8.9.2010

Jautājuma oriģinālvaloda: FR 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika