Procedură : 2010/2778(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0119/2010

Texte depuse :

O-0119/2010 (B7-0564/2010)

Dezbateri :

PV 23/11/2010 - 19
CRE 23/11/2010 - 19

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 43kWORD 44k
1 septembrie 2010
O-0119/2010

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0119/2010

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Paolo De Castro

în numele Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală


  Subiect: Situația din sectorul apicol

 Răspuns în plen 

Raportul Comisiei din 28 mai 2010 cu privire la aplicarea articolului 105 și următoarele din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului referitoare la măsurile destinate să amelioreze condițiile de producție și comercializare a produselor apicole (COM(2010)0267) pune în evidență utilitatea programelor apicole naționale cofinanțate din bugetul UE și impactul pozitiv al acestora asupra sectorului apicol european.

Cu toate acestea, există îngrijorări referitoare la numeroasele încercări și probleme cu care se confruntă sectorul apicol european.  Apicultorii europeni și alți operatori din acest sector trebuie să aibă posibilitatea de a-și planifica activitățile ulterioare deoarece viitorul politicii după 2013 este nesigur.

Comisia este invitată să răspundă la următoarele întrebări:

1. Cum și când intenționează Comisia să răspundă afirmativ cererilor cuprinse în raportul din mai 2010, transmise atât de statele membre, cât și de operatori?

2. Cum vor distribuite fondurile alocate de UE statelor membre între 2010 și 2012?

3. Având în vedere că programele actuale vor dura până în 2012, cum intenționează Comisia să se asigure că sprijinul acordat sectorului apicol va fi menținut și consolidat în PAC după 2013?

4. Este Comisia pregătită să includă bolile albinelor în cadrul propriei politici veterinare, conform solicitării Parlamentului cuprinsă în rezoluția din 20 noiembrie 2008?

5. Având în vedere că fructele, legumele și culturile arabile din Europa depind de polenizarea efectuată de albine, intenționează Comisia să conceapă un plan de acțiune pentru a combate sindromul colapsului coloniilor? Având în vedere că pesticidele și, posibil, toxina Bt din culturile modificate genetic se numără printre factorii responsabili pentru sindromul colapsului coloniilor, intenționează Comisia să solicite sectorului agro-chimic să finanțeze mai multe acțiuni de cercetare în acest domeniu? Intenționează Comisia să examineze culpa pentru colapsul populațiilor de albine și pentru scăderea ulterioară a productivității, în conformitate cu principiul ,,poluatorul plătește"?

6. Împărtășește Comisia convingerea Parlamentului (rezoluțiile din 20 noiembrie 2008 și 22 aprilie 2004) că apicultura  europeană ar trebui să fie sprijinită într-o manieră mai amplă și mai coerentă prin introducerea de instrumente suplimentare în cadrul viitoarei PAC (spre exemplu, introducerea de măsuri pentru sporirea biodiversității, atenuarea efectelor schimbărilor climatice etc.)?

Depunere: 1.9.2010

Trimisă: 3.9.2010

Termen pentru răspuns: 10.9.2010

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate