Parlamentin kysymys - O-0123/2010Parlamentin kysymys
O-0123/2010

  Deepwater Horizon -porauslautan öljyvuodon vaikutukset Euroopan unionille: öljynporaus ja -etsintä Euroopassa

  Suullisesti vastattava kysymys O-0123/2010
  komissiolle
  työjärjestyksen 115 artikla
  Jo Leinen
  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

  Menettely : 2010/2873(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-0123/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-0123/2010 (B7-0551/2010)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Ottaen huomioon Deepwater Horizon -porauslautan öljyvuodon Meksikonlahdella, voiko komissio kertoa mitä se aikoo tehdä varmistaakseen öljynporauksen turvallisuuden ja varmuuden sekä korkeatasoisen ympäristönsuojelun ja katastrofien ehkäisyn Euroopan unionissa?

  Jätetty: 7.9.2010

  Välitetty: 9.9.2010

  Määräaika: 16.9.2010