Parlamentsfråga - O-0123/2010Parlamentsfråga
O-0123/2010

Oljeutsläppet från Deepwater Horizon och dess konsekvenser för EU: åtgärder i fråga om oljeutvinning och oljeborrning i Europa

Fråga för muntligt besvarande O-0123/2010
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jo Leinen
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Förfarande : 2010/2873(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0123/2010
Ingivna texter :
O-0123/2010 (B7-0551/2010)
Omröstningar :
Antagna texter :

Kan kommissionen, mot bakgrund av oljeutsläppet från Deepwater Horizon i Mexikanska golfen, beskriva vilka åtgärder den vidtar för att garantera säkerhet vid oljeutvinning och en hög nivå av miljöskydd och katastrofförebyggande i EU?

Ingiven: 7.9.2010

Vidarebefordrad: 9.9.2010

Sista svarsdag: 16.9.2010