Parlamendi esitatud küsimus - O-0140/2010Parlamendi esitatud küsimus
O-0140/2010

ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine

Suuliselt vastatav küsimus O-0140/2010
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Kristiina Ojuland
fraktsiooni ALDE nimel

Menetlus : 2010/2910(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0140/2010
Esitatud tekstid :
O-0140/2010 (B7-0568/2010)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vaheline viisalihtsustusleping jõustus 1. juunil 2007 eesmärgiga muuta haldusmenetlusi ja viisade väljastamist oluliselt lihtsamaks nii Venemaa kodanikele, kes reisivad Euroopa Liitu, kui ka ELi kodanikele, kes reisivad Venemaale. Lepingu kohaselt peaks eesmärgiks olema vastastikku viisavaba liikumine. Venemaa riigiasutused on pidevalt avaldanud soovi teha edasisi samme täielikult viisavaba liikumise suunas.

Täieliku viisavabaduse saavutamiseks on siiski vaja, et viisalihtsustusleping oleks täiel määral vastastikku rakendatud ja nii ELi liikmesriigid kui ka Venemaa Föderatsioon täidaksid ning järgiksid 2007. aasta viisalihtsustuslepingus sisalduvaid kohustusi.

Kas komisjon on arvamusel, et kõik ELi liikmesriigid on Venemaa Föderatsiooniga sõlmitud 2007. aasta viisalihtsustuslepingu täielikult rakendanud?

Kas komisjon peab viisalihtsustuslepingu ja eriti selle artikli 10 rakendamist Venemaa poolt rahuldavaks, kuivõrd välismaalaste ja sealhulgas ELi kodanike suhtes kehtib nõue ennast ametiasutustes registreerida, kui peatutakse kellegi kodus?

Kas komisjon kavatseb avaldada hinnangu, kuidas viisalihtsustusleping on seni toiminud ja kuidas on see mõjutanud inimestevahelisi ja ärilisi kontakte ELi ning Venemaa vahel?

Esitatud: 7.10.2010

Edastatud: 11.10.2010

Vastuse tähtaeg: 18.10.2010