Întrebare parlamentară - O-0140/2010Întrebare parlamentară
O-0140/2010

Punerea în aplicare a acordului privind acordarea de vize între UE şi Rusia

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0140/2010
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Kristiina Ojuland
în numele Grupului ALDE

Procedură : 2010/2910(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0140/2010
Texte depuse :
O-0140/2010 (B7-0568/2010)
Voturi :
Texte adoptate :

Acord privind acordarea de vize între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă a intrat în vigoare la 1 iunie 2007, având ca obiectiv facilitarea într-o măsură semnificativă a eliberării de vize şi simplificarea procedurilor administrative, atât pentru cetăţenii ruşi care călătoresc în Uniunea Europeană, cât şi pentru cetăţenii europeni care călătoresc în Rusia. În acord se preciza obiectivul realizării unei regim de deplasare fără obligativitatea vizelor, pe baze reciproce. Autorităţile ruse au solicitat în mod repetat luarea de noi măsuri în vederea unui regim de eliminare completă a vizelor.

Cu toate acestea, luarea de noi măsuri pentru un regim de eliminare completă a vizelor necesită ca actualul acord privind facilitarea acordării de vize să fie pe deplin aplicat în condiţii de reciprocitate totală, precum şi ca atât statele membre ale UE, cât şi Federaţia Rusă să aplice angajamentele prevăzute în acordul din 2007 privind facilitarea acordării de vize şi să se ridice la înălţimea acestor angajamente. 

Consideră Comisia că toate statele membre au aplicat pe deplin acordul încheiat cu Federaţia Rusă în 2007 privind facilitarea acordării de vize?

Consideră Comisia satisfăcătoare aplicarea de către Rusia a acestui acord, şi în special a articolului 10, având în vedere mai ales faptul că este menţinută obligaţia cetăţenilor străini de a se înregistra pe lângă autorităţi dacă în timpul şederii lor locuiesc la o persoană privată?

Are Comisia intenţia de a publica o evaluare a rezultatelor acordului privind facilitarea acordării vizelor şi a consecinţelor sale asupra contactelor interpersonale şi comerciale între UE şi Rusia?

Depunere: 7.10.2010

Trimisă: 11.10.2010

Termen pentru răspuns: 18.10.2010