Parlamenti kérdés - O-0143/2010Parlamenti kérdés
O-0143/2010

A faji és etnikai hovatartozással kapcsolatos adatbázisok az EU-ban

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-0143/2010
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
a(z) S&D képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2010/2917(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-0143/2010
Előterjesztett szövegek :
O-0143/2010 (B7-0553/2010)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

2010. szeptember 29-én a Bizottság kijelentette, hogy „hivatalos értesítőt ad ki Franciaországnak, amelyben kéri a szabad mozgásról szóló irányelv maradéktalan átültetését, kivéve, ha az átültetési intézkedéstervezeteket és részletes átültetési menetrendet bocsátanak rendelkezésre 2010. október 15-ig”, illetve a francia hatóságok által abból a célból „biztosított politikai biztosítékok gyakorlati alkalmazására vonatkozó részletes kérdéseket tartalmazó” másik levelet is, hogy „teljes mértékben biztosítsák az uniós jog diszkriminációmentes alkalmazását a Szerződésekkel és az EU Alapvető Jogok Chartájával összhangban[1]”, beleértve a 2010. augusztus 5-i körlevél alkalmazási időszakát, amely kifejezetten a romák ellen irányult; mindamellett, hogy a kitoloncolások etnikai és rasszista természetére fény derült, ami arra vezette a Parlamentet, hogy állásfoglalásában szólítsa fel a Bizottságot, hogy járjon el a francia hatóságokkal szemben többek között a diszkrimináció miatt.

A legutóbbi médiainformációk szerint a francia csendőrség használ egy MENS elnevezésű, romákat és átutazókat célzó adatbázist[2]. A nem kormányzati szervezetek panaszt nyújtottak be „faji és etnikai hovatartozásra vonatkozó személyes adatok tárolására szolgáló, illegális és be nem jelentett adatbázis létrehozásáról” és a CNIL[3], valamint a HALDE[4] előtti további fellebbezéseket jelentettek be, miközben a francia hatóságok tagadják az ilyen adatbázis létezését. A bevándorlási miniszter korábban bejelentette azt is, hogy a kiutasított romákra vonatkozó biometrikus adatokat az OSCAR[5] adatbázisban, valamint az EDVIGE/EDVIRSP-ben[6] kell tárolni, amely utóbbi egy fejlesztés alatt álló másik adatbázis. Ugyanakkor Hollandia és más uniós országok a jelentések szerint nyilvántart etnikai és faji adatokat. Ilyen körülmények között a Tanács a „mobil (vándorló) bűnözői csoportokra vonatkozó” következtetés tervezetet nagyon zavaros módon és anélkül vitatja meg, hogy az EP-t tájékoztatná a kezdeményezésről.

Tekintettel a MENS adatbázis meglétére Franciaországban, mit tesz a Bizottság ezen információ hitelesítése érdekében? Ha megállapítja a Bizottság, hogy az adatbázis sérti a hátrányos megkülönböztetés elvét, milyen intézkedéseket fog a Bizottság hozni annak érdekében, hogy rendezze a helyzetet és meg fog-e fontolni jogsértési eljárást Franciaország ellen?

Tekintettel a közelmúlt azon fejleményeire a többi tagállamban, amelyek a faji vagy etnikai hovatartozással kapcsolatos adatbázisok létrehozására vagy fennállására vonatkoznak, a Bizottság indít-e vizsgálatot további információk összegyűjtésére ilyen adatbázisokról, illetve annak ellenőrzésére, hogy azok jogszerűek-e a diszkrimináció tilalmának elve alapján?

Mit fog tenni a Bizottság annak biztosítására, hogy a tagállamok adminisztratív és bűnüldözési eljárásaik során ne használjanak etnikai megkülönböztetést?

Előterjesztve: 11.10.2010

Továbbítva: 13.10.2010

A válaszadás határideje: 20.10.2010