Întrebare parlamentară - O-0143/2010Întrebare parlamentară
O-0143/2010

Baze de date referitoare la originea rasială și etnică în UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0143/2010
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
în numele Grupului S&D

Procedură : 2010/2917(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0143/2010
Texte depuse :
O-0143/2010 (B7-0553/2010)
Voturi :
Texte adoptate :

La 29 septembrie 2010 Comisia a anunțat că va adresa Franței o „scrisoare de avertizare prin care se cere transpunerea deplină a directivei privind libertatea de circulație, în cazul în care o propunere de transpunere, precum și calendarul detaliat pentru adoptarea sa nu sunt transmise până la 15 octombrie 2010” și o altă scrisoare „cuprinzând întrebări detaliate cu privire la aplicarea în practică a asigurărilor politice oferite” de autoritățile franceze în scopul „de a asigura pe deplin aplicarea deplină și nediscriminatorie a legislației europene în conformitate cu tratele și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene[1], inclusiv în perioada de aplicare a circularei din 5 august 2010 care vizează în mod explicit romii, în ciuda dovezilor care indicau că apartenența rasială și etnică au constituit motive ale expulzărilor, fapt în urma căruia Parlamentul a solicitat Comisiei, în rezoluția sa, să ia măsuri împotriva autorităților franceze, printre altele pentru motive de discriminare.

Potrivit informațiilor recente din mass-media, jandarmeria franceză folosește o bază de date intitulată MENS[2] care vizează romii și populația itinerantă. Organizații neguvernamentale au prezentat o plângere împotriva creării unei baze de date ilegale și nedeclarate pentru colectarea de „date personale legate de originea rasială și etnică” și a anunțat plângeri adresate CNIL[3] și HALDE[4], în timp ce autoritățile franceze neagă existența unei astfel de baze de date.  Ministrul imigrației au declarat anterior că datele biometrice cu privire la romii expulzați urmau să fie păstrate în baza de date OSCAR[5] și într-o altă bază de date în curs de a fi creată, EDVIGE/EDVIRSP[6]. În același timp, există rapoarte care afirmă că Olanda și alte țări ale UE înregistrează date etnice și rasiale. În acest context, Consiliul discută proiectul concluziilor referitoare la „grupurile mobile (itinerante) criminale” în termeni foarte ambigui și fără a informa Parlamentul despre această inițiativă.

Având în vedere noile dovezi ale existenței bazei de date MENS în Franța, cum va acționa Comisia pentru a verifica aceste informații? În cazul în care Comisia constată că această bază de date încalcă principiul nediscriminării, care sunt măsurile pe care le va întreprinde pentru remedierea situației? Va lua în considerare inițierea de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Franței?

În lumina situației recente din alte state membre privind crearea sau existența unor baze de date referitoare la originea rasială sau etnică, va lansa Comisia o anchetă pentru strângerea de informații suplimentare cu privire la aceste baze de date și pentru verificarea legalității acestora în conformitate cu principiul nediscriminării?

Cum va acționa în viitor Comisia pentru a se asigura că statele membre nu recurg la profiluri realizate pe bază etnică în procedurile lor administrative și de aplicare a legii?

Depunere: 11.10.2010

Trimisă: 13.10.2010

Termen pentru răspuns: 20.10.2010