Parlamentarno vprašanje - O-0143/2010Parlamentarno vprašanje
O-0143/2010

Baze podatkov o rasnem in etničnem izvoru v Evropski uniji

Vprašanje za ustni odgovor O-0143/2010
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
v imenu skupine S&D

Postopek : 2010/2917(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0143/2010
Predložena besedila :
O-0143/2010 (B7-0553/2010)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Komisija je 29. septembra 2010 izjavila, da bo Franciji poslala uradni opomin z zahtevkom, da v svojo zakonodajo v celoti prenese direktivo o prostem gibanju, razen če do 15. oktobra 2010 zagotovi osnutke ukrepov za prenos in podroben časovni okvir za prenos, ter pismo s podrobnimi vprašanji o praktični uporabi političnih zagotovil francoskih oblasti, s katerimi bodo v celoti zagotavlile učinkovito in nediskriminatorno uporabo zakonodaje EU v skladu s Pogodbami in Listino EU o temeljnih svoboščinah[1], vključno v zvezi z obdobjem uporabe okrožnice s 5. avgusta 2010, izrecno usmerjene proti Romom – ne glede na dokaze o etnični in rasni pogojenosti izgonov, na podlagi katerih je Parlament v svoji resoluciji pozval Komisijo, naj ukrepa zoper francoske oblasti, med drugim zaradi diskriminacije.

Po nedavnem poročanju medijev francoska žandarmerija uporablja bazo podatkov o Romih in popotnikih, imenovano MENS[2]. Nevladne organizacije so vložile pritožbo zaradi vzpostavitve nezakonite in neprijavljene baze podatkov za shranjevanje osebnih podatkov o rasnem in etničnem izvoru ter napovedale nadaljnje pritožbe na CNIL[3] in HALDE[4], francoske oblasti pa obstoj takšne baze podatkov zanikajo. Minister za priseljevanje je tudi pred tem naznanil, da bodo biometrični podatki o izgnanih Romih shranjeni v bazi podatkov OSCAR[5] in tudi v bazi podatkov EDVIGE/EDVIRSP[6], ki se ravno vzpostavlja. Po poročanjih tudi Nizozemska in druge države EU shranjujejo podatke o etničnem in rasnem izvoru. Ob tem Svet razpravlja o osnutku sklepov o „potujočih kriminalnih skupinah“ po zelo dvoumnih pogojih in ne da bi o tem obvestil Parlament.

Ob upoštevanju novih dokazov o obstoju baze podatkov MENS v Franciji, kaj bo storila Komisija, da bi preverila te informacije? Če ugotovi, da omenjena baza podatkov krši načelo nediskriminacije, katere ukrepe bo sprejela, da to odpravi, in ali bo preučila možnost sprožitve postopkov za ugotavljanje kršitev zoper Francijo?

Glede na nedavna dogajanja v drugih državah članicah v zvezi z vzpostavljanjem ali obstojem baz podatkov na podlagi etničnega in rasnega izvora, ali bo Komisija sprožila preiskavo, da bi zbrala dodatne informacije o tovrstnih bazah podatkov in preverila njihovo zakonitost v skladu z načelom nediskriminacije?

Kaj bo Komisija storila za zagotovitev, da države članice v njihovih upravnih postopkih in postopkih kazenskega pregona ne bodo uporabljale etničnega profiliranja?

Vloženo: 11.10.2010

Posredovano: 13.10.2010

Rok za odgovor: 20.10.2010