Parlamentsfråga - O-0145/2010Parlamentsfråga
O-0145/2010

Valutakursutvecklingen på senaste tiden

12.10.2010

Fråga för muntligt besvarande O-0145/2010
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jean-Paul Gauzès
för PPE-gruppen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0145/2010
Ingivna texter :
O-0145/2010
Omröstningar :
Antagna texter :

Chefen för Internationella valutafonden sade i förra veckan att regeringarna riskerar ett valutakrig om de fortsätter att använda valutakurserna för att lösa problem i de egna länderna. De senaste veckorna har man inom flera stora ekonomier vidtagit åtgärder för att dämpa revalveringstrycket på valutorna. Japan ingrep i valutamarknaden genom att för första gången på sex år sälja yen. I måndags fördubblade Brasilien skatten på utlänningars köp av obligationer, för att söka minska valutainflödet. Ordföranden för euroområdet har sagt att Kinas valuta är ordentligt undervärderad. Växelkursen mellan dollar och euro är den lägsta på 18 månader.

De flesta av EU:s ekonomier arbetar med större finanspolitiska anpassningsprogram och nu undergrävs både EU:s bräckliga ekonomi och den världsomfattande återhämtningen av de åtgärder som våra huvudsakliga konkurrenter vidtar för att påverka växelkurserna?

Vad tänker kommissionen göra?

Ingiven: 12.10.2010

Vidarebefordrad: 14.10.2010

Sista svarsdag: 21.10.2010