Parlamenti kérdés - O-0160/2010Parlamenti kérdés
O-0160/2010

A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-0160/2010
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat
a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2010/2921(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-0160/2010
Előterjesztett szövegek :
O-0160/2010 (B7-0558/2010)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Az egyesült államokbeli 9/11 bizottság ajánlásainak végrehajtásáról szóló 2007-es törvényre (http://intelligence.senate.gov/laws/pl11053.pdf) válaszul az a döntés született, hogy tárgyalásokat kell kezdeni az USA-val való kettős megközelítés alapján, egyrészt az EU–USA közötti, másrészt a kétoldalú egyetértési megállapodásokról szóló, az USA és az egyes tagállamok közötti tárgyalásokkal. Nem minden tagállam esetén valósul meg a nyílt és átlátható eljárás a kétoldalú tárgyalások során és nem mindegyik tagállam nyújtotta be az illetékes nemzeti parlamentekhez jóváhagyásra a tárgyalások eredményeként megszületett kétoldalú egyetértési megállapodásokat. A jelek szerint a kétoldalú egyetértési megállapodások és az EU és az USA közötti megállapodások –így például az utas-nyilvántartási adatállományról szóló megállapodás (PNR) – között átfedések lehetnek. Tekintettel a PNR-csomaggal kapcsolatos folyamatban lévő munkára és a lehetséges újabb tárgyalásokra, ezeket a kérdéseket sürgősen tisztázni kell.

Tudna-e a Bizottság pontosítással szolgálni az alábbi pontokat illetően:

  mely tagállamok kötöttek eddig kétoldalú egyetértési megállapodást?

  a kétoldalú egyetértési megállapodások közül melyek tartalmazzák a PNR adatok továbbítását?

  hogyan kapcsolódnak a PNR-ről szóló kétoldalú megállapodások az EU – USA közötti megállapodáshoz?

  meg tudja-e erősíteni, hogy ez az európai járatok PNR adatainak továbbítására és az USA–n kívüli egyéb úti célokra utazó utasokra is vonatkozik?

  ismertetné-e, mely adatokra vonatkoznak ezek a kétoldalú egyetértési megállapodások?

  Számításba vette-e, hogy a tagállamoktól olyan nemzeti adatokat is kérhetnek, melyek az európai (például a Prüm) adatbázisok részét is képezik?

  A Bizottság szerint összhangban van-e az ilyen jellegű adattovábbítás az európai adatvédelmi szabályokkal?

Előterjesztve: 13.10.2010

Továbbítva: 15.10.2010

A válaszadás határideje: 22.10.2010