Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0169/2010

Predkladané texty :

O-0169/2010 (B7-0662/2010)

Rozpravy :

PV 19/01/2011 - 14
CRE 19/01/2011 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 47kWORD 25k
20. októbra 2010
O-0169/2010

Otázka na ústne zodpovedanie O-0169/2010

Rade

článok 115 rokovacieho poriadku

Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder

v mene skupiny ALDE


  Vec: Postupovanie informácií o finančných nákladoch na posudzovanie žiadosti o azyl v členských štátoch

 Odpoveď v pléne 

Komisia  8. septembra tohto roku predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca.

Z tejto správy jasne vyplýva nevyhnutnosť prepracovať smernicu z roku 2005.

Existujú totiž zrejmé odlišnosti v postupoch uplatňovaných v členských štátoch, ktorých dôsledkom sú veľmi rozdielne výsledky, pokiaľ ide o kvalitu prijímania žiadateľov o azyl.

Navyše sa v tejto správe zdôrazňuje, že posúdenie na začiatku (frontloading), ktorým sa zvyšuje kvalita rozhodnutí na prvom stupni, by umožnilo včas znížiť náklady na systém. Investovanie do konania na prvom stupni, ako sa navrhuje v prepracovanom znení, by umožnilo identifikovať v ranom štádiu osoby, ktoré môžu žiadať o medzinárodnú ochranu, a osoby, ktoré o ňu žiadať nemôžu. Členské štáty by tak vo výraznej miere znížili výdavky spojené s pomocou poskytovanou v súlade s ustanoveniami súčasnej smernice. Osoby, ktoré sú pod medzinárodnou ochranou, by sa tiež mohli rýchlejšie integrovať v prijímajúcej krajine a prispieť do jej hospodárstva.

Komisia na technickej schôdzi, ktorá sa konala 29. septembra tohto roku uznala, že nedisponuje dostatkom konkrétnych informácií od členských štátov, pokiaľ ide o finančné náklady (zabezpečenie tlmočenia, právnej pomoci atď.), ktoré sa týkajú implementácie ustanovení smernice z roku 2005.

Preto je kľúčové disponovať informáciami o nákladoch tak, aby bolo možné spoľahlivo a presne odhadnúť náklady, ktoré bude možné vďaka prepracovaniu dlhodobo ušetriť.

Môže sa Rada zaviazať, že Komisii a Parlamentu bude postupovať informácie o finančných nákladoch na posudzovanie žiadosti o azyl v členských štátoch?

Predložené: 20.10.2010

Postúpené: 21.10.2010

Termín na zodpovedanie: 11.11.2010

Pôvodný jazyk otázky: FR
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia