Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0180/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0180/2010

Sahel-regionen

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-0180/2010
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Andrey Kovatchev
for PPE-Gruppen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0180/2010
Indgivne tekster :
O-0180/2010 (B7-0808/2010)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Situationen i Sahel-Sahara-striben er blevet mærkbart værre de seneste år og udgør en voksende sikkerhedsrisiko for såvel landene i regionen som EU. Terrorisme og tværnationalt organiseret kriminalitet breder sig i denne region, tæt på Europas grænser. Al-Qaeda i det Islamiske Maghreb (AQIM) har de seneste tre år haft europæiske borgere som mål og har endog henrettet flere britiske og franske borgere i Niger, Mali og Mauretanien. For nylig udsendte de atter direkte advarsler og trusler mod europæiske interesser. De forskellige former for illegal handel - med narkotika og våben samt menneskesmugling - har nu nået et foruroligende omfang. Disse ulovlige aktiviteter er i færd med at underminere hele stater i regionen. De har også en direkte indvirkning på EU's område. Europa er nemlig en af hovedaftagerne ved illegal handel med narkotika, cigaretter og mennesker, som foregår tværs igennem Sahel-striben. Alle disse konkrete trusler viser behovet for, at EU engagerer sig mere i regionen.

Der er allerede gjort betydelige anstrengelser, hvad angår teknisk bistand: Kommissionen og Rådets Generalsekretariat har vedtaget en strategi, hvor udviklings- og sikkerhedsmål for regionen kombineres. Der er blevet udsendt missioner til stedet, og projekter er blevet fastlagt i forbindelse med 10. Europæiske Udviklingsfond og stabilitetsinstrumentet. Desuden har nogle medlemsstater igangsat samarbejdsaktioner for berørte stater i regionen. Disse aktioner er nyttige, men ikke tilstrækkelige i forhold til de udfordringer, regionen står over for.

EU har potentiale til at gå videre. EU bør indlede en specifik politisk dialog med lande i regionen og fremme samarbejde mellem de forskellige regionale aktører. Dette kræver politisk engagement på højeste niveau. Kombineret med et sådant engagement bør EU anvende sin mange instrumenter som led i en bred strategi med udgangspunkt i politiske samt sikkerheds- og udviklingsmæssige udfordringer. Med disse instrumenter bør der gennemføres politik for bæredygtig udvikling og opbygges statsduelighed.

Hvorledes agter Rådet at få dette spørgsmål prioriteret på dagsordenen og fremme en fælles europæisk strategi over for Sahel-regionen?    

Indgivet: 9.11.2010

Videresendt: 10.11.2010

Besvarelsesfrist: 1.12.2010