Întrebare parlamentară - O-0180/2010Întrebare parlamentară
O-0180/2010

Regiunea Sahel

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0180/2010
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Andrey Kovatchev
în numele Grupului PPE

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0180/2010
Texte depuse :
O-0180/2010 (B7-0808/2010)
Voturi :
Texte adoptate :

Situaţia din fâşia Sahel-Sahara s-a înrăutăţit considerabil în ultimii câţiva ani, constituind o problemă de securitate tot mai mare pentru ţările din regiune şi pentru Uniunea Europeană. Terorismul şi criminalitatea organizată transnaţională sunt în creştere în această regiune, apropiată de graniţele Europei. Organizaţia Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI) a luat în vizor de 3 ani cetăţeni europeni, executând, chiar, câţiva cetăţeni britanici şi francezi în Niger, Mali şi Mauritania. Recent, această organizaţie şi-a reiterat avertizările şi ameninţările directe împotriva intereselor europene. Diferitele forme de trafic din zonă – droguri, arme, fiinţe umane – au atins în prezent proporţii alarmante. Aceste activităţi ilegale subminează statele din regiune. Ele au, totodată, un impact direct asupra teritoriului Uniunii Europene, întrucât Europa este una dintre principalele destinaţii ale traficului de droguri, ţigări şi fiinţe umane care tranzitează fâşia Sahel. Aceste ameninţări actuale relevă necesitatea de a intensifica angajamentul Uniunii Europene în regiune.

S-au făcut deja eforturi semnificative în ceea ce priveşte asistenţa tehnică: Comisia şi Secretariatul General al Consiliului au adoptat o abordare a acestei regiuni care combină dezvoltarea cu securitatea, au trimise misiuni la faţa locului şi s-au identificat proiecte în cadrul celui de-Al 10-lea FED, precum şi în cadrul Instrumentului pentru stabilitate. În plus, anumite state membre au lansat acţiuni de cooperare cu statele afectate din regiune. Aceste acţiuni sunt utile, dar nu suficiente, având în vedere provocările cu care se confruntă regiunea.

Uniunea Europeană poate să facă mai mult. UE ar trebui să se angajeze într-un dialog politic cu ţările din regiune şi să stimuleze cooperarea între diferiţii actori regionali. Aceasta presupune implicare politică la cel mai înalt nivel. Pentru a susţine această implicare, UE ar trebui să îşi utilizeze vasta gamă de instrumente în cadrul unei strategii mai largi, abordând provocările politice, de securitate şi de dezvoltare. Aceste instrumente ar trebui să implementeze politici de dezvoltare sustenabile şi să consolideze structurile statale.

Cum intenţionează Consiliul să pună această chestiune pe ordinea de zi şi să încurajeze adoptarea unei strategii europene comune pentru regiunea Sahel?

Depunere: 9.11.2010

Trimisă: 10.11.2010

Termen pentru răspuns: 1.12.2010