Întrebare parlamentară - O-0182/2010Întrebare parlamentară
O-0182/2010

Petiția nr. 0473/2008 privind absența acțiunii din partea Comisiei într-o circumstanță referitoare la un caz de concurență și impactul dăunător al acestui fapt asupra întreprinderii implicate

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0182/2010
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Erminia Mazzoni
în numele Comisia pentru petiţii

Procedură : 2010/2962(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0182/2010
Texte depuse :
O-0182/2010 (B7-0666/2010)
Voturi :
Texte adoptate :

Comisia pentru petiții examinează în prezent o petiție (0473/2008) adresată de dl Klein, al cărui inhalator a fost interzis de Germania în 1997 și 2005.

Ce măsuri a luat Comisia în cadrul procedurii clauzei de salvgardare inițiate în anul 1997 în temeiul articolului 8 din Directiva 93/42/CEE? A finalizat Comisia această procedură în mod corespunzător? În caz afirmativ, când a avut loc acest lucru și care a fost rezultatul? În cazul unui răspuns negativ, de ce nu s-a desfășurat procedura conform obligațiilor stabilite în Directiva 93/42/CEE și când intenționează Comisia să încheie această procedură?

Este Comisia conștientă de faptul că petiționarul nu dispune de o decizie pe care să o poată contesta în instanță, atât timp cât procedura nu este finalizată. Cum își evaluează Comisia propriile măsuri, având în vedere faptul că un cetățean al UE este privat de către Comisie de drepturile sale fundamentale într-un mod atât de grav?

Cum evaluează Comisia noua interdicție la nivel național din anul 2005 și de ce nu a insistat asupra începerii procedurii clauzei de salvgardare conform Directivei 93/42/CEE, în special cunoscând faptul că acest aspect este prevăzut în articolul 8 alineatul (3) și articolul 18 litera (b) din directivă?

Care sunt măsurile de remediere promptă propuse de Comisie în acest caz pentru a-l sprijini pe petiționar, având în vedere în mod special faptul că aceasta și-a neglijat până în prezent obligațiile care decurg din legislația în vigoare?

Depunere: 10.11.2010

Trimisă: 12.11.2010

Termen pentru răspuns: 19.11.2010