Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0183/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0183/2010

Forværring af situationen i Vestsahara

11.11.2010

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-0183/2010
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Izaskun Bilbao Barandica, Luigi de Magistris, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells
for ALDE-Gruppen

Ifølge talrige rapporter er situationen i de besatte områder af Vestsahara blevet betydeligt forværret i de seneste uger. Mere end 12 000 mænd, kvinder og børn i Vestsahara har forladt deres byer og sat telte op i udkanten af byerne El Aaiun, Smara og Boujdour i protest mod den igangværende udnyttelse af Vestsaharas naturressourcer og deres alvorlige samfundsøkonomiske situation samt mod Marokkos vedholdende afvisning af at tillade FN at afholde en fri og retfærdig folkeafstemning af om Vestsaharas skæbne.

Midt i denne forværrede situation blev en 14-årig dreng, Al-Nagem Al-Qarhi, skudt den 24. oktober af marokkanske officerer, som fører tilsyn med lejrene. Ifølge rapporterne blev han skudt, mens han opholdt sig i en bil, der bragte forsyninger til en af de lejre, der er etableret af vestsahariske demonstranter. Mange mennesker i lejrene er også begyndt at lide af sygdomme relateret til de nye umenneskelige vilkår på grund af den marokkanske hærs blokade af områderne. Situationen i lejrene i Vestsahara og Tindouf kan udvikle sig til en reel humanitær tragedie med uforudsigelige konsekvenser.

1. Agter Rådet at opfordre Marokkos regering til at:

 sikre, at humanitær bistand og andre forsyninger når uhindret frem til civilbefolkningen i lejrene?

 sætte en stopper for sin politik med diskrimination og overtrædelser af menneskerettighederne over for det vestsahariske folk, såvel som udplyndringen af deres naturressourcer?

 overholde sine internationale forpligtelser og overlade det til Vestsaharas befolkning frit at træffe beslutning om deres fremtid i en fri og retfærdig folkeafstemning, som anbefalet af FN's Sikkerhedsråds resolutioner?

2. Hvilke andre foranstaltninger overvejer Rådet i denne henseende?

Indgivet: 11.11.2010

Videresendt: 12.11.2010

Besvarelsesfrist: 3.12.2010